" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del proceso

60 propuestas

El siguiente formulario filtra los resultados de búsqueda dinámicamente cuando se cambian las condiciones de búsqueda.

Categoría
Resultados por página:
Aceptadas
Donar retorn a la ciutadania quan es promou la participació ciutadana.
 • Creado el
  15/12/2019
 • Número de comentarios: 0
En evaluación
A Catalunya des de la segona meitat del segle XIX s'esta explotant l'aigua dels rius per fer...
 • Creado el
  17/10/2019
 • Número de comentarios: 0
En evaluación
Les dificultats per la traspàs de dades entre departaments fa que siguin necessaris mesures que...
 • Creado el
  12/01/2020
 • Número de comentarios: 0
 • Creado el
  10/01/2020
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
Cal treballar per promoure la proximitat i el paper de l’ACA al territori.
 • Creado el
  12/12/2019
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
Crear els Consells de Conca com un espai de referència per conscienciar i explicar a la...
Aceptadas
Primer cal saber quina és la recuperació dels costos de l’aigua segons els diferents usos, perquè...
 • Creado el
  23/12/2019
 • Número de comentarios: 0
 • Creado el
  15/12/2019
 • Número de comentarios: 1
Aceptadas
Potenciar el treball conjunt entre les polítiques d’aigua i les polítiques d’energia, ja que...
 • Creado el
  10/01/2020
 • Número de comentarios: 0
En evaluación
Cal una millor coordinació entre administracions en la gestió dels protocols d’emergència.
Aceptadas
Conèixer de manera continuada l’estat de les mesures, més enllà del retorn puntual que es...
 • Creado el
  12/01/2020
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
Si bé l'eficiència en el reg en agricultura és millorable, també és un sector que cal protegir i...
 • Creado el
  12/01/2020
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
Incloure els efectes del canvi climàtic en la recuperació de costos.
En evaluación
La recuperació de costos és una qüestió de llarg abast i ha de ser una tendència però, s'ha...
Aceptadas
Per evitar la pèrdua de qualitat en la licitacions a la baixa, es podria vincular als responsable...
Aceptadas
Identificar els interlocutors vàlids de cada sector, és a dir, aquells més representatius, per...