" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Ver las fases

60 propuestas

El siguiente formulario filtra los resultados de búsqueda dinámicamente cuando se cambian las condiciones de búsqueda.

Categoría
Resultados por página:
Aceptadas
Per evitar la pèrdua de qualitat en la licitacions a la baixa, es podria limitar la baixa del...
Aceptadas
Valorar tots els costos (amortitzacions tècniques, mediambientals, contaminació, sanejament, etc.).
En evaluación
Fer accessibles i públics els estudis subvencionats i realitzats per l'ACA. Cal fer més difusió...
Aceptadas
Identificar els interlocutors vàlids de cada sector, és a dir, aquells més representatius, per...
Aceptadas
Les persones que estan sensibilitzades en temes ambientals, del canvi climàtic o l’ús de l’aigua,...
Aceptadas
Incloure els efectes del canvi climàtic en la recuperació de costos.
En evaluación
Fer millores perquè si no recuperen costos, el sistema no és sostenible econòmicament,...
 • Creado el
  10/01/2020
 • Número de comentarios: 1
En evaluación
Explicar bé els costos de la gestió de l’aigua: realitzar una capacitació de la població....
 • Creado el
  14/01/2020
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
Suport a la creació d’espais de governança
Fomentar una campanya d’estudi i valoració seriosa...
 • Creado el
  04/02/2020
 • Número de comentarios: 0
 • Creado el
  10/01/2020
 • Número de comentarios: 0
En evaluación
Buscar actors que puguin tenir representativitat de cada sector i recollir les diferents visions...
 • Creado el
  10/01/2020
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
Fomentar la reutilització, l’estalvi, millorar el rendiment de la xarxa, revisar la qualitat i...
Aceptadas
Cal transparència i un debat seriós, evitant la demagògia, o els comentaris per omplir titulars...
Aceptadas
Primer cal saber quina és la recuperació dels costos de l’aigua segons els diferents usos, perquè...
 • Creado el
  23/12/2019
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
Cal transparència i un debat seriós, evitant la demagògia, o els comentaris per omplir titulars...
Aceptadas
Donar retorn a la ciutadania quan es promou la participació ciutadana.
Aceptadas
Caldria que l’administració fes una aposta més important i promogués i aglutinés aquesta...
 • Creado el
  14/01/2020
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
Dotar de continuïtat i freqüència la participació ciutadana, en cas contrari la gent és...