" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

159 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
 Revertir modificació operada per la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures...:<2. Es...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Processos selectius justos, amb garantia dels principis d´igualtat, mèrit i capacitat, amb...
Impulsar processos d’ocupació pública específics per a persones amb DI, desenvolupar temaris...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Per evitar l’incompliment sistemàtic de l’obligació de convocar concursos generals de trasllats,...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Exemple de mèrits q cal valorar i establir x per llei o reglament com a obligatoris x a tots els...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 4
Destinataris: Per cossos d'administració especial A1, A2 que requereixen expertesa, presenten...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Assegurar que la informació sobre convocatòries d’accés a la funció pública arribi a les persones...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Eliminem la possibilitat d'establir una taxa als processos de selecció ja que desincentiva la...
Constitució de borses de treball vinculades als processos d’oposicions i q caduquen amb caràcter...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  12/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Els “processos d’estabilització” a correcuita no seran la solució “màgica” q resoldrà de manera...
Evitar l'estancament durant dècades dels funcionaris en un mateix lloc de treball, promoure la...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Jornada laboral de 35 horas todo el año.
Cal abordar els processos de selecció, la unificació dels sistemes de provisió, i la seva...
Cal que les persones amb DI puguin comptar amb suports especialitzats, ja siguin professionals de...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Que es faci funcionari de carrera a tot aquell funcionari interí que porti desenvolupant la...
Oferir un sistema concurs oposició on es posi en valor l'experiència i l'esforç i el sacrifici de...
Incloure a persones amb DI que ja hagin accedit a la funció pública i equips professionals en...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Simplificar els tràmits i processos administratius exigits al ciutadà i dotar de major capacitat...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Per evitar incompliment sistemàtic de l’obligació de convocar oposicions cal l’aprovació de...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 6
Que els càrrecs de secretari i administrador de centres públics passin a ser ocupats per Personal...
Unificar normativa de funció pública.. Cal detallar els terminis màxims que l'Administració...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Facilitar la inscripció de les persones amb discapacitat intel·lectual als diferents processos...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Incrementar la posibilidad de teletrabajar a más de dos días semanales.
Als cossos generals de la Generalitat els concursos generals de trasllats únicament inclouen el...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Cessament del personal interí que ocupi llocs de funcionari que d’acord amb la RLT s’han de...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 2
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Complir normativa com l'art 55 del trebep que marca l'agilitat en els processos selectius, o els...
Aplicar la carrera professional, que els treballadors puguin millorar a la mateixa plaça que...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
És molt important conservar la diversitat de cossos, ja que aporten coneixements específics al...
Pel que fa a les places no cobertes convocades per al compliment de la quota cal que es reservin...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Prioritzar sempre el treball públic. Garantir que l'administració pública sigui pública i de...
Penso que els anys que porti un interí de serveis prestats li haurien de comptar per a la...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Recentment s'ha modificat aquesta excedència i els funcionaris que vulguen optar a un lloc...
Informació més completa quan es pública el listat de places ofertades per tal que els aspirants...
Considerar als interins amb més de tres anys a l'Administració de Justícia i que tinguin el títol...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Promociones internas solo por concurso o con pruebas no eliminatorias.
Permetem que als funcionaris se'ls reconegui la major part de les compatibilitats excepte pel cas...
Agrupar los cuerpos auxiliar administrativo y administrativo en un solo cuerpo administrativo,...
Seria realment necessari que totes les administracions públiques tinguessin un mateix criteri...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
En el marc de les lleis estatals 20/2021 i EBEP: a les convocatòries d concurs-oposició q derivin...
 • Creat el
  11/01/2022
 • Número de comentaris: 4
Considero necessari obrir la mobilitat a cossos i escales estancs, sense possibilitat de carrera...
Revertir la nova Llei d'Estabilització ja que dificulta i castiga la mobilitat i promoció dels...
Els processos de selecció haurien de basar-se en la titulació i el resultat de les proves...
S'hauria de consolidar el grau des de la primera plaça que ocupes i no des de l'inferior. Si en...
Processos selectius àgils, amb tempus marcats en totes les fases.Processos selectius...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3
S'hauria d'establir l'obligació de fer unes proves similars a les de les oposicions per tal de...