" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01-04-2022 - 31-05-2022
Veure les fases

Selecciona com a Categoria només l'àmbit territorial de la teva aportació.

111 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Acceptades
Nova proposta. La millor manera d’evitar les “explosions” cianobacterianes és evitar que hi hagi...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
És necessari cercar com fer la reutilització d’aigua en proximitat (regs, ús industrial, etc.)....
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Promoure la utilització de les energies renovables en el sector hídric, tant en estacions de...
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. Amb relació a la reutilització de l’aigua regenerada hi ha una mesura important al...
Acceptades
Per garantir una qualitat de l’aigua reutilitzada caldria realitzar un tractament en membranes...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Com es planteja el tema de la recàrrega...
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 4
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Preveure dipòsits municipals o mancomunats per garantir l’aigua en aquests períodes estivals i...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 1
Acceptades
Nova proposta. Genera inquietud la gestió coordinada dels recursos d’aigua en alta. Es valora que...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es pregunta si veritablement les dessaladores és...
Acceptades
Nova proposta. Per garantir l’abastament, seria encertat incloure mesures per posar límits a...
Acceptades
Treballar conjuntament amb tots els agents del territori, tenint en compte que som zona vulnerable.
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 1
Acceptades
Cal analitzar tots els canvis del regim de pluges i planificar per minimitzar els impactes.
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Començar a analitzar els canvis globals que provoca el canvi climàtic, analitzar les causes i les...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a les mesures per la modernització...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. La mesura B1.006 d’actualització i modernització...
Acceptades
Regular els usos de l’aigua per gestionar millor el seu cicle i poder tenir punts que mesurin ...
Acceptades
La disminució dels recursos hídrics subterrànies per bombejos i baixes recàrregues caldrien...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. La reutilització d’aigua regenerada és un tema...
 • Creat el
  17/12/2019
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. Les noves depuradores han de tenir en compte la seva ubicació, i a quins sistemes...
Acceptades
Proposta de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Assegurament de la qualitat de...
 • Creat el
  11/03/2021
 • Número de comentaris: 5
Acceptades
Nova proposta. Per la obligatorietat de l'elaboració del Pla de Sequeres caldria contemplar el...
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Fomentar concessions dels elements de les EDARS a les administracions actuants, promoure un canvi...
 • Creat el
  17/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es pregunta que vol dir la mesura B5.018 sobre...
En avaluació
Nova proposta. El Pla Hidrològic de l’Estat estableix que els municipis de més de 20.000...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es mostra l’acord amb les mesures proposades en...
Acceptades
Nova proposta. Les accions vinculades a aquest àmbit depenen del DARP (Departament d’Agricultura...
 • Creat el
  18/01/2021
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Hi ha molts recursos que s’escapen a l'ACA, principalment pel no pagament del corresponent Cànon...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es mostra l’acord amb les mesures proposades a...