" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

Selecciona com a Categoria només l'àmbit territorial de la teva aportació.

122 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
Acceptades
Donades les característiques del nostre clima, es considera fonamental valorar i analitzar com...
En avaluació
Els cabals dels rius catalans depenen molt de la seva estacionalitat i del tram concret de cada...
Acceptades
Vetllar pel compliment dels acords arribats amb relació al cabal del Ter. L’acord de la Taula del...
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
La formació del personal tècnic amb relació a aquesta normativa d’ especies invasores és clau....
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Caldria la retirada de l’interior de la llera d’infraestructures de serveis (longitudinals i...
En avaluació
Caldria adaptar la legislació que limita les actuacions i quines administracions poden actuar a...
Acceptades
Buidar la cubeta de sud de Móra, restaurar-la i donar-li usos ambientals i educatius, donat que...
Acceptades
Recuperar la zona del Baix Francolí, donat que no baixa aigua de juny a novembre i no queda cap...
Acceptades
Prioritzar sempre la presència d’aigua per evitar que el Francolí es sequi tan ràpid a l’estiu...
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Conservar les zones existents i restaurar aquelles que s’han malmès. En les zones urbanes on ja...
Acceptades
Conèixer les captacions que es realitzen dels aqüífers, perquè molts són al·legals. Es considera...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Necessitat d’eradicar les especies exòtiques i invasores, tot i que això és complexa i difícil.
Acceptades
Actuar de manera preventiva i fer difusió i sensibilitzar a la ciutadania per informar de quines...
Acceptades
Agilitzar les respostes de l’ACA quan des d’un ajuntament o organització s’informa de la...
Acceptades
Amb relació als rius temporals, treballar amb una metodologia d’avaluació diferent perquè les...
Acceptades
No hi ha consciència ciutadana, per això calen recursos per comunicar i conscienciar a la ciutadania
Acceptades
Elaborar un Pla de Comunicació en positiu perquè la gent sigui conscient de l’impacte d’introduir...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 0