" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

Selecciona com a Categoria només l'àmbit territorial de la teva aportació.

108 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
 • Creat el
  17/12/2019
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 7
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. D’entrada la problemàtica de sobreexplotació...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació amb la realització dels Plans...
Acceptades
Valorar quin model de país volem i pensar en reutilitzar l’aigua però també vetllant per la...
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Hem de parlar de l’eficiència més que de la demanda en tots els sectors. El sector turístic...
Acceptades
Reduir el cost de les analítiques i plantejar mesures que s’adaptin a cada cas, en un context on...
Acceptades
Generar cultura de l'aigua, plantejar que l'aigua que es llença és un recurs natural.
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Realitzar inversions en tot el cicle de l’aigua, especialment en reutilització i eficiència de...
Acceptades
A més de tenir en compte l’augment de sequeres i de riuades, caldria conèixer de quina manera el...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Nova proposta. Les noves depuradores han de tenir en compte la seva ubicació, i a quins sistemes...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a la proposta B4.007 de construcció...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació als pous i aqüífers, preocupa que...
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Nova proposta. La millor manera d’evitar les “explosions” cianobacterianes és evitar que hi hagi...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 2
Acceptades
Nova proposta. Per garantir l’abastament, seria encertat incloure mesures per posar límits a...
Acceptades
Nova proposta. Hi ha moltes poblacions que s’abasteixen de pous, i alguns d’aquests pous estan...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació als Models numèrics a la pàgina 5 de...
Acceptades
Construcció de més dessaladores per prevenir l’absència d’aigua, investigant per reduir el...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Com es controla la xarxa de pous i quina són les...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El Pla de Basses Naturalitzades de Barcelona és...
Acceptades
És necessari cercar com fer la reutilització d’aigua en proximitat (regs, ús industrial, etc.)....
Acceptades
Preveure dipòsits municipals o mancomunats per garantir l’aigua en aquests períodes estivals i...
Acceptades
Començar a analitzar els canvis globals que provoca el canvi climàtic, analitzar les causes i les...
Acceptades
Existeixen iniciatives que es podrien estendre, com fer previsions d’un percentatge per...
Acceptades
Nova proposta. Genera inquietud la gestió coordinada dels recursos d’aigua en alta. Es valora que...
Acceptades
Treballar conjuntament amb tots els agents del territori, tenint en compte que som zona vulnerable.
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 2
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Com es planteja el tema de la recàrrega...
En avaluació
Nova proposta. El Pla Hidrològic de l’Estat estableix que els municipis de més de 20.000...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En la implementació de mesures no s’ha d’oblidar...