" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Selecciona com a Categoria només l'àmbit territorial de la teva aportació.

108 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
Acceptades
Existeixen iniciatives que es podrien estendre, com fer previsions d’un percentatge per...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a la mesura B5.017, es recorda que...
Acceptades
L’agricultura paga el cànon de regulació d’embassaments, que és menor que el cànon de l’aigua. La...
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 2
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Cal tenir en compte la problemàtica habitual...
Acceptades
La disminució dels recursos hídrics subterrànies per bombejos i baixes recàrregues caldrien...
Acceptades
Nova proposta. Les noves depuradores han de tenir en compte la seva ubicació, i a quins sistemes...
Acceptades
Cal analitzar tots els canvis del regim de pluges i planificar per minimitzar els impactes.
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Fomentar concessions dels elements de les EDARS a les administracions actuants, promoure un canvi...
 • Creat el
  17/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
A més de tenir en compte l’augment de sequeres i de riuades, caldria conèixer de quina manera el...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Com es planteja el tema de la recàrrega...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Especificar més a què fa referència la mesura...
 • Creat el
  25/11/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Treballar conjuntament amb tots els agents del territori, tenint en compte que som zona vulnerable.
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 2
 • Creat el
  18/01/2021
 • Número de comentaris: 15
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 2
Acceptades
Regular els usos de l’aigua per gestionar millor el seu cicle i poder tenir punts que mesurin ...
Acceptades
Nova proposta. Amb relació a la reutilització de l’aigua regenerada hi ha una mesura important al...
Acceptades
Nova proposta. Recuperar tota l’antiga xarxa d’aforaments, i que es poguessin estudiar noves...
Acceptades
Generar cultura de l'aigua, plantejar que l'aigua que es llença és un recurs natural.
Acceptades
Nova proposta. Hi ha moltes poblacions que s’abasteixen de pous, i alguns d’aquests pous estan...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. La reutilització d’aigua regenerada és un tema...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. La xarxa de estacions d’aforaments ha de ser...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Pregunta: la mesura B1.029 és per promoure la...
Acceptades
Nova proposta. Disposar d’un registre específic per tenir una millor base de dades històriques de...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Hi ha molts recursos que s’escapen a l'ACA, principalment pel no pagament del corresponent Cànon...
Acceptades
Hem de parlar de l’eficiència més que de la demanda en tots els sectors. El sector turístic...
Acceptades
Promoure la utilització de les energies renovables en el sector hídric, tant en estacions de...
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Promoure normatives a nivell local per aterrar la normativa global a la proximitat territorial,...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 2
Acceptades
És necessari cercar com fer la reutilització d’aigua en proximitat (regs, ús industrial, etc.)....
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a les actuacions per la millora de...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació als Models numèrics a la pàgina 5 de...
Acceptades
Nova proposta. Les accions vinculades a aquest àmbit depenen del DARP (Departament d’Agricultura...
Acceptades
Preveure dipòsits municipals o mancomunats per garantir l’aigua en aquests períodes estivals i...
Acceptades
Nova proposta. Per garantir l’abastament, seria encertat incloure mesures per posar límits a...
Acceptades
Construcció de més dessaladores per prevenir l’absència d’aigua, investigant per reduir el...
 • Creat el
  17/12/2019
 • Número de comentaris: 3