" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Selecciona com a Categoria només l'àmbit territorial de la teva aportació.

122 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. És important millorar el drenatge perquè això...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  04/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Recuperar la zona del Baix Francolí, donat que no baixa aigua de juny a novembre i no queda cap...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El gran volum de sediments generats pel Gloria...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El cabal ambiental al riu Siurana és molt escàs....
Acceptades
Nova proposta. Les terrasses poden ser un element de protecció contra inundacions. Cal afegir la...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  04/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Actuar de manera preventiva i fer difusió i sensibilitzar a la ciutadania per informar de quines...
Acceptades
Caldria la retirada de l’interior de la llera d’infraestructures de serveis (longitudinals i...
Acceptades
Prioritzar sempre la presència d’aigua per evitar que el Francolí es sequi tan ràpid a l’estiu...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. Crear una Xarxa de Control dels Sediments, per poder analitzar la situació,...
Acceptades
Conservar les zones existents i restaurar aquelles que s’han malmès. En les zones urbanes on ja...
 • Creat el
  04/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
No hi ha consciència ciutadana, per això calen recursos per comunicar i conscienciar a la ciutadania
En avaluació
Nova proposta. Manquen mesures concretes amb relació a la gestió dels sediments al riu Llobregat.
Acceptades
Donades les característiques del nostre clima, es considera fonamental valorar i analitzar com...
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Els cabals dels rius catalans depenen molt de la seva estacionalitat i del tram concret de cada...
Acceptades
Conèixer les captacions que es realitzen dels aqüífers, perquè molts són al·legals. Es considera...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El Gloria ha posat de manifest la necessitat de...