" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Selecciona com a Categoria només l'àmbit territorial de la teva aportació.

122 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
Acceptades
Amb relació als rius temporals, treballar amb una metodologia d’avaluació diferent perquè les...
Acceptades
Recuperar la zona del Baix Francolí, donat que no baixa aigua de juny a novembre i no queda cap...
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Els cabals dels rius catalans depenen molt de la seva estacionalitat i del tram concret de cada...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El Gloria ha posat de manifest la necessitat de...
 • Creat el
  04/12/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El gran volum de sediments generats pel Gloria...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
No hi ha consciència ciutadana, per això calen recursos per comunicar i conscienciar a la ciutadania
 • Creat el
  04/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Donades les característiques del nostre clima, es considera fonamental valorar i analitzar com...
 • Creat el
  04/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Agilitzar les respostes de l’ACA quan des d’un ajuntament o organització s’informa de la...
Acceptades
Nova proposta. Crear una Xarxa de Control dels Sediments, per poder analitzar la situació,...
Acceptades
Nova proposta. La restauració de les planes fluvials són necessàries, així com fer mesures per...
En avaluació
Nova proposta. Que les escales de peixos es facin adaptant-les també a la navegabilitat. Perquè...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Diferents posicionaments en la creació de més...
Acceptades
Elaborar un Pla de Comunicació en positiu perquè la gent sigui conscient de l’impacte d’introduir...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. És important millorar el drenatge perquè això...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0