" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01-04-2022 - 31-05-2022
Veure les fases

Selecciona com a Categoria només l'àmbit territorial de la teva aportació.

111 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Acceptades
L’agricultura paga el cànon de regulació d’embassaments, que és menor que el cànon de l’aigua. La...
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 2
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Cal tenir en compte la problemàtica habitual...
Acceptades
Nova proposta. Disposar d’un registre específic per tenir una millor base de dades històriques de...
 • Creat el
  18/01/2021
 • Número de comentaris: 2
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. La línia d’intervenció de permetre que es...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a la proposta B4.007 de construcció...
Acceptades
Nova proposta. Amb relació a la reutilització de l’aigua regenerada hi ha una mesura important al...
Acceptades
Nova proposta. Per garantir l’abastament, seria encertat incloure mesures per posar límits a...
Acceptades
Per garantir una qualitat de l’aigua reutilitzada caldria realitzar un tractament en membranes...
Acceptades
Fomentar concessions dels elements de les EDARS a les administracions actuants, promoure un canvi...
 • Creat el
  17/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Realitzar inversions en tot el cicle de l’aigua, especialment en reutilització i eficiència de...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 2
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es mostra l’acord amb les mesures proposades en...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El Pla de Basses Naturalitzades de Barcelona és...
Acceptades
Nova proposta. Recuperar tota l’antiga xarxa d’aforaments, i que es poguessin estudiar noves...
 • Creat el
  10/02/2020
 • Número de comentaris: 6
Acceptades
Hi ha molts recursos que s’escapen a l'ACA, principalment pel no pagament del corresponent Cànon...
Acceptades
Nova proposta. Les accions vinculades a aquest àmbit depenen del DARP (Departament d’Agricultura...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació als pous i aqüífers, preocupa que...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació amb la realització dels Plans...
Acceptades
És necessari cercar com fer la reutilització d’aigua en proximitat (regs, ús industrial, etc.)....
Acceptades
Des del sector econòmic s’apunta que la reutilització de l’aigua requereix d’un mercat per donar...
Acceptades
Cal analitzar tots els canvis del regim de pluges i planificar per minimitzar els impactes.
Acceptades
Regular els usos de l’aigua per gestionar millor el seu cicle i poder tenir punts que mesurin ...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Especificar més a què fa referència la mesura...
Acceptades
Nova proposta. Sorprèn que no hi hagi cap acció vinculada a l’aqüífer del Francolí, perquè es...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 2
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 1
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les mesures proposades són aquelles que en el...
 • Creat el
  25/11/2019
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 2
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es pregunta si veritablement les dessaladores és...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Com es planteja el tema de la recàrrega...
En avaluació
Nova proposta. El Pla Hidrològic de l’Estat estableix que els municipis de més de 20.000...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a les mesures per la modernització...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 2