" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

138 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  04/02/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Per a petites obres a les lleres (com pot ser treure troncs que s’han quedat sota un pont,...
En avaluació
Nova proposta. Fer palès el risc que suposa el fet que la ciutat de Girona és un territori molt...
Acceptades
Nova proposta. Crear una línia de subvencions als municipis que volen desenvolupar actuacions en...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Quin és el calendari previst per al procés de...
En avaluació
Contemplar altres sistemes per a la gestió d'inundacions que ja s'estan aplicant a altres països...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. S’entén que la mesura 13.04.02. Manteniment i...
Rebutjada
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura14.04.01. Mesures per al...
En avaluació
Nova proposta. Retirar les grans concertacions de graves en algunes rieres, ja que en algunes...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 3
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura 16.01.01. Execució...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 1
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. De quina manera els ajuntaments poden accedir a...
Rebutjada
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Respecte a la mesura 14.05.01. Manteniment i...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura 13.04.01. Estudis dels...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Rebutjada
Nova proposta. Fer estudis d’alternatives pel pont de la RENFE a la desembocadura de Tarragona,...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Respecte a la mesura 13.01.01.Informes...
En avaluació
Nova proposta. Respecte de la mesura 14.03.02. Estudis cost-benefici i de viabilitat de la...