" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

Selecciona com a Categoria només l'àmbit territorial de la teva aportació.

122 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
En avaluació
Caldria adaptar la legislació que limita les actuacions i quines administracions poden actuar a...
Acceptades
Donades les característiques del nostre clima, es considera fonamental valorar i analitzar com...
 • Creat el
  04/12/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Diferents posicionaments en la creació de més...
Acceptades
Nova proposta. Valorar els cabals de retorn, i tenir present que en els mapes d’inundacions de fa...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Acord en que les mesures que ajudin a mantenir...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Gran acord en recuperar les zones humides del...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. La restauració de les planes fluvials són necessàries, així com fer mesures per...
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. Les terrasses poden ser un element de protecció contra inundacions. Cal afegir la...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les mesures del cabal ambiental a la Muga són...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  04/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Actuar de manera preventiva i fer difusió i sensibilitzar a la ciutadania per informar de quines...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Caldria la retirada de l’interior de la llera d’infraestructures de serveis (longitudinals i...
Acceptades
Conservar les zones existents i restaurar aquelles que s’han malmès. En les zones urbanes on ja...
Acceptades
Nova proposta. Anàlisi i planificació de les connexions de peixos i seguiment de les ajudes a les...
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Prioritzar sempre la presència d’aigua per evitar que el Francolí es sequi tan ràpid a l’estiu...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El gran volum de sediments generats pel Gloria...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. És important millorar el drenatge perquè això...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Vetllar pel compliment dels acords arribats amb relació al cabal del Ter. L’acord de la Taula del...