" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

103 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
Acceptades
Totes les mesures de recuperació post-inundacio que es proposen es valoren com absolutament...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Acceptar el territori tal i com el tenim, minimitzant les coses que ja s’han fet malament i ,...
En avaluació
Nova proposta. Respecte de la mesura 14.03.02. Estudis cost-benefici i de viabilitat de la...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA.En relació a la mesura16.03.02. Elaboració...
En avaluació
Nova proposta. Fer palès el risc que suposa el fet que la ciutat de Girona és un territori molt...
 • Creat el
  17/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. La sensorització permet una anàlisi en temps real que, a banda de la funció de...
Acceptades
Necessitat de traspassar competències i recursos als ajuntaments perquè puguin actuar a les...
Acceptades
Nova proposta. En relació a la mesura 17.01.01. Mesures per al foment de l’estratègia de recerca...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Contemplar altres sistemes per a la gestió d'inundacions que ja s'estan aplicant a altres països...
En avaluació
Actualitzar el mapa d’inundacions amb major freqüència, no pot ser que s’actualitzi cada 6 anys...
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Trobar solucions administratives per a la signatura d’acords de custòdia per tenir terres en...
Acceptades
Nova proposta. Hauria d’existir un figura, si no existeix ja, que limités el cabal que s'aboca a...
Acceptades
Cal fer una gestió continua de manteniment de la llera dels rius, tot i mantenir la...
Acceptades
Per a petites obres a les lleres (com pot ser treure troncs que s’han quedat sota un pont,...
Acceptades
Per la gestió de les inundacions, un element a tenir present és la necessitat d'eliminar la...
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Nova proposta. Treure formigó dels trams fluvials, no només fora de les zones urbanes sinó també...
Acceptades
Nova proposta. Caldria que la gent aprengui a respectar més la natura. Les persones que habitem...
Acceptades
Seria necessari unificar criteris donat que, en cas contrari, per exemple, es pot provocar que...