" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

159 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Des de l'Associació Catalana de Professionals de l'Antropologia reivindiquem aquest perfil...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Per evitar incompliment sistemàtic de l’obligació de convocar oposicions cal l’aprovació de...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 6
Processos selectius justos, amb garantia dels principis d´igualtat, mèrit i capacitat, amb...
Jornada laboral de 35 horas todo el año.
Que es faci funcionari de carrera a tot aquell funcionari interí que porti desenvolupant la...
En el marc de les lleis estatals 20/2021 i EBEP: a les convocatòries d concurs-oposició q derivin...
 • Creat el
  11/01/2022
 • Número de comentaris: 4
Desenvolupar l'EBEP: Facilitant la carrera professional dels funcionaris de carrera, poder...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Cal regular urgentment el sistema de carrera professional horitzontal (l’avaluació de...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Per evitar l’incompliment sistemàtic de l’obligació de convocar concursos generals de trasllats,...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Cessament del personal interí que ocupi llocs de funcionari que d’acord amb la RLT s’han de...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Les proves de selecció s'enfoquin a les matèries i competències del lloc de treball: Els examens...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 6
Als cossos generals de la Generalitat els concursos generals de trasllats únicament inclouen el...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Cal afegir al catàleg de drets dels empleats públics, el dret a l’orientació i assessorament...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Cal que es prengui seriosament la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i que es...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
La jornada laboral dels funcionaris hauria de ser per a tots la mateixa.No té cap justificació...
Els processos selectius de la Generalitat de Catalunya han de ser resolts amb més rapidesa, per...
Estaria bé que l'EAPC tornès a publicar els temaris per l'estudi d'oposicions per facilitar...
Que es faci efectiva l'estabilització de les persones que portem a l'Administració Pública més...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 13
S'hauria de consolidar el grau des de la primera plaça que ocupes i no des de l'inferior. Si en...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 2
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 8
Pel que fa a la carrera professional, és necessari que es desenvolupi, que s’apliqui i que...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Proposo que totes les persones que ho desitgin puguin treballar tots els dies de la setmana en la...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 6
Processos selectius àgils, amb tempus marcats en totes les fases.Processos selectius...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Des de l'1 de gener la situació d'un funcionari que passa a ocupar un lloc superior en...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Quant a les proves de selecció, cal que siguin el més objectives possible, ràpides de corregir i...
Informació més completa quan es pública el listat de places ofertades per tal que els aspirants...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 4
Als concursos oposició cal valorar la superació de proves en processos selectius anteriors....
 • Creat el
  12/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Oferir un sistema concurs oposició on es posi en valor l'experiència i l'esforç i el sacrifici de...
Cal un sistema àgil de selecció, sense primeres proves on pugui incidir la valoració subjectiva...
Unificar normativa de funció pública.. Cal detallar els terminis màxims que l'Administració...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Proposta:
Fer efectiu als "aptes sense plaça" com a funcionaris i que se'ns reconeguin les...
Gent que porta 15 anys i que ha estat al servei del departament d'Educació ocupant les places que...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Respectar igualtat,mèrit i capacitat prioritzant el concurs oposició,amb % equilibrat de fase...
Que les places singulars de provisió per concurs específic de mèrits i capacitats, que s'ocupen...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 5
No tinc clar si és una proposta que milloraria o no la gestió, però per si està en el debat: es...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Establim un òrgan extern i independent, similar al Síndic, pel control de l'assetjament laboral...
Incrementar la posibilidad de teletrabajar a más de dos días semanales.
Revertir la nova Llei d'Estabilització ja que dificulta i castiga la mobilitat i promoció dels...
En els comandaments dels cossos de règim interior (CUE/CRIMO/CAPS DE SERVEIS) dels C.P de...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Obligatoriedad de convocar concursos generales de cada cuerpo anualmente y resolverlos en el...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Per tal de “rejovenir” la plantilla caldrà q la llei reservi un mínim del 50% d’oferta pública a...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 8
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Actualment les oportunitats d’ascens i les expectatives de progrés són limitades o nul·les per a...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
No té sentit que dintre d'un grup hi hagi nivells que tinguin la possibilitat de millorar de grau...