" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Selecciona com a Categoria només l'àmbit territorial de la teva aportació.

108 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
 • Creat el
  18/01/2021
 • Número de comentaris: 15
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Què vol dir actuació coordinada de la gestió...
Acceptades
Preveure dipòsits municipals o mancomunats per garantir l’aigua en aquests períodes estivals i...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. La línia d’intervenció de permetre que es...
Acceptades
Nova proposta. Recuperar tota l’antiga xarxa d’aforaments, i que es poguessin estudiar noves...
 • Creat el
  10/02/2020
 • Número de comentaris: 6
Acceptades
Fomentar concessions dels elements de les EDARS a les administracions actuants, promoure un canvi...
 • Creat el
  17/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les mesures proposades són aquelles que en el...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Per garantir una qualitat de l’aigua reutilitzada caldria realitzar un tractament en membranes...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a la mesura B5.017, es recorda que...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació als Models numèrics a la pàgina 5 de...
Acceptades
Començar a analitzar els canvis globals que provoca el canvi climàtic, analitzar les causes i les...
Acceptades
És necessari cercar com fer la reutilització d’aigua en proximitat (regs, ús industrial, etc.)....
Acceptades
La disminució dels recursos hídrics subterrànies per bombejos i baixes recàrregues caldrien...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En la implementació de mesures no s’ha d’oblidar...
Acceptades
Nova proposta. Seria bo que la gestió coordinada dels recursos hídrics es dones en el pla de...
 • Creat el
  18/01/2021
 • Número de comentaris: 7
Acceptades
Avançar en trobar sistemes de reutilització sostenibles per potenciar la reutilització i gestió...
Acceptades
Promoure la utilització de les energies renovables en el sector hídric, tant en estacions de...
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
L’agricultura paga el cànon de regulació d’embassaments, que és menor que el cànon de l’aigua. La...
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 2
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Cal tenir en compte la problemàtica habitual...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a les mesures per la modernització...
Acceptades
Des del sector econòmic s’apunta que la reutilització de l’aigua requereix d’un mercat per donar...
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Pregunta: la mesura B1.029 és per promoure la...
 • Creat el
  17/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Promoure normatives a nivell local per aterrar la normativa global a la proximitat territorial,...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  07/03/2021
 • Número de comentaris: 18
Acceptades
Cal analitzar tots els canvis del regim de pluges i planificar per minimitzar els impactes.
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Nova proposta. Hi ha moltes poblacions que s’abasteixen de pous, i alguns d’aquests pous estan...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es mostra l’acord amb les mesures proposades a...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Especificar més a què fa referència la mesura...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es mostra l’acord amb les mesures proposades en...
Acceptades
Regular els usos de l’aigua per gestionar millor el seu cicle i poder tenir punts que mesurin ...
Acceptades
Nova proposta. Les noves depuradores han de tenir en compte la seva ubicació, i a quins sistemes...
Acceptades
Nova proposta. Les accions vinculades a aquest àmbit depenen del DARP (Departament d’Agricultura...