" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Selecciona com a Categoria només l'àmbit territorial de la teva aportació.

108 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
Acceptades
Promoure la utilització de les energies renovables en el sector hídric, tant en estacions de...
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Construcció de més dessaladores per prevenir l’absència d’aigua, investigant per reduir el...
Acceptades
Nova proposta. Hi ha moltes poblacions que s’abasteixen de pous, i alguns d’aquests pous estan...
Acceptades
Preveure dipòsits municipals o mancomunats per garantir l’aigua en aquests períodes estivals i...
Acceptades
Regular els usos de l’aigua per gestionar millor el seu cicle i poder tenir punts que mesurin ...
Acceptades
Nova proposta. Disposar d’un registre específic per tenir una millor base de dades històriques de...
Acceptades
Potenciar la creació de xarxes d’aigua no potable o “no convencional” que permetessin disminuir...
Acceptades
Reduir el cost de les analítiques i plantejar mesures que s’adaptin a cada cas, en un context on...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a les actuacions per la millora de...
 • Creat el
  25/11/2019
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 4
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació als pous i aqüífers, preocupa que...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Com es controla la xarxa de pous i quina són les...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En la implementació de mesures no s’ha d’oblidar...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Nova proposta. Les accions vinculades a aquest àmbit depenen del DARP (Departament d’Agricultura...
Acceptades
Promoure normatives a nivell local per aterrar la normativa global a la proximitat territorial,...
Acceptades
Nova proposta. Sorprèn que no hi hagi cap acció vinculada a l’aqüífer del Francolí, perquè es...
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Per garantir una qualitat de l’aigua reutilitzada caldria realitzar un tractament en membranes...
Acceptades
Avançar en trobar sistemes de reutilització sostenibles per potenciar la reutilització i gestió...
 • Creat el
  18/01/2021
 • Número de comentaris: 7
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Què vol dir actuació coordinada de la gestió...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
En avaluació
Nova proposta. El Pla Hidrològic de l’Estat estableix que els municipis de més de 20.000...
 • Creat el
  17/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. La reutilització d’aigua regenerada és un tema...
Acceptades
Generar cultura de l'aigua, plantejar que l'aigua que es llença és un recurs natural.
Acceptades
Nova proposta. Les noves depuradores han de tenir en compte la seva ubicació, i a quins sistemes...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  07/03/2021
 • Número de comentaris: 18
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Com es planteja el tema de la recàrrega...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El Pla de Basses Naturalitzades de Barcelona és...
Acceptades
Treballar conjuntament amb tots els agents del territori, tenint en compte que som zona vulnerable.
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 2
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. La xarxa de estacions d’aforaments ha de ser...