" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

60 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
Acceptades
La recuperació de costos ha d’anar lligada a altres temes, com si es reutilitza, el nombre de...
 • Creat el
  04/02/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Per evitar la pèrdua de qualitat en la licitacions a la baixa, es podria vincular als responsable...
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Analitzar perquè no venen els diferents agents implicats: per manca de temps, per manca de...
Acceptades
Saber el cost de gestió i depuració de l’aigua i repercutir-ho.
Acceptades
Cal transparència i un debat seriós, evitant la demagògia, o els comentaris per omplir titulars...
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Disposar de dades desagregades per poder fer l’anàlisi, ja que al tenir les dades agregades a...
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 1
En avaluació
Per tal que els treballs de la Tuala del Delta i de la Baixa Tordera puguin ser mes efectius,...
Acceptades
Potenciar el treball conjunt entre les polítiques d’aigua i les polítiques d’energia, ja que...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Optimitzar els recursos a nivell d’obtenció de dades (compartir els mateixos criteris) i millorar...
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Conèixer de manera continuada l’estat de les mesures, més enllà del retorn puntual que es...
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Incloure els efectes del canvi climàtic en la recuperació de costos.
Acceptades
Aquesta necessitat de millorar la coordinació entre administracions es requereix tant entre...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Dotar-se d’espais de treball permanents i d’espais de treball monogràfics amb relació a un tema o...
Acceptades
Les persones que estan sensibilitzades en temes ambientals, del canvi climàtic o l’ús de l’aigua,...
En avaluació
És fonamental que la participació doni uns resultats concrets i que aquests es facin arribar a...
En avaluació
Buscar actors que puguin tenir representativitat de cada sector i recollir les diferents visions...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Cal treballar per promoure la proximitat i el paper de l’ACA al territori.
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Definir i donar a conèixer quins criteris s’han d’analitzar, ja que en ocasions no estan clars.
Acceptades
Donar retorn a la ciutadania quan es promou la participació ciutadana.
Acceptades
Fomentar la reutilització, l’estalvi, millorar el rendiment de la xarxa, revisar la qualitat i...
En avaluació
Fer millores perquè si no recuperen costos, el sistema no és sostenible econòmicament,...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 1
Acceptades
Cal transparència i un debat seriós, evitant la demagògia, o els comentaris per omplir titulars...
Acceptades
Per evitar la pèrdua de qualitat en la licitacions a la baixa, es podria limitar la baixa del...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Suport a la creació d’espais de governança
Fomentar una campanya d’estudi i valoració seriosa...
 • Creat el
  04/02/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Explicar bé els costos de la gestió de l’aigua: realitzar una capacitació de la població....
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Per facilitar la participació es proposa enregistrar amb vídeo les sessions informatives i...
Acceptades
Caldria que l’administració fes una aposta més important i promogués i aglutinés aquesta...
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Cal una millor coordinació entre administracions en la gestió dels protocols d’emergència.
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Treballar en la línia d’optimització de costos a partir de l’anàlisi de la rendibilitat dels...
Acceptades
Valorar tots els costos (amortitzacions tècniques, mediambientals, contaminació, sanejament, etc.).
En avaluació
Manca d’espais de governança intermèdia, entre el Consell d’Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA), on...
En avaluació
La recuperació de costos és una qüestió de llarg abast i ha de ser una tendència però, s'ha...
Acceptades
Dotar de continuïtat i freqüència la participació ciutadana, en cas contrari la gent és...
En avaluació
A Catalunya des de la segona meitat del segle XIX s'esta explotant l'aigua dels rius per fer...
 • Creat el
  17/10/2019
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  17/10/2019
 • Número de comentaris: 0