" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

60 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
Acceptades
Incloure informació bàsica i documentació més específica dels temes de debat ajuda a participar...
En avaluació
La recuperació de costos és una qüestió de llarg abast i ha de ser una tendència però, s'ha...
Acceptades
Per evitar la pèrdua de qualitat en la licitacions a la baixa, es podria vincular als responsable...
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Fer accessibles i públics els estudis subvencionats i realitzats per l'ACA. Cal fer més difusió...
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Incloure els efectes del canvi climàtic en la recuperació de costos.
Acceptades
Les persones que estan sensibilitzades en temes ambientals, del canvi climàtic o l’ús de l’aigua,...
Acceptades
Identificar els interlocutors vàlids de cada sector, és a dir, aquells més representatius, per...
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Optimitzar els recursos a nivell d’obtenció de dades (compartir els mateixos criteris) i millorar...
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Disposar de dades desagregades per poder fer l’anàlisi, ja que al tenir les dades agregades a...
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Dotar-se d’espais de treball permanents i d’espais de treball monogràfics amb relació a un tema o...
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Valorar tots els costos (amortitzacions tècniques, mediambientals, contaminació, sanejament, etc.).
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Si bé la recuperació de costos és necessària i cal tendir cap al 100%, és necessari fixar la...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Treballar en la línia d’optimització de costos a partir de l’anàlisi de la rendibilitat dels...
En avaluació
Explicar bé els costos de la gestió de l’aigua: realitzar una capacitació de la població....
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Suport a la creació d’espais de governança
Fomentar una campanya d’estudi i valoració seriosa...
 • Creat el
  04/02/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 1
Acceptades
Analitzar perquè no venen els diferents agents implicats: per manca de temps, per manca de...
Acceptades
Cal transparència i un debat seriós, evitant la demagògia, o els comentaris per omplir titulars...
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Potenciar el treball conjunt entre les polítiques d’aigua i les polítiques d’energia, ja que...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Definir i donar a conèixer quins criteris s’han d’analitzar, ja que en ocasions no estan clars.
En avaluació
A Catalunya des de la segona meitat del segle XIX s'esta explotant l'aigua dels rius per fer...
 • Creat el
  17/10/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Aquesta necessitat de millorar la coordinació entre administracions es requereix tant entre...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Cal treballar per promoure la proximitat i el paper de l’ACA al territori.
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
És fonamental que la participació doni uns resultats concrets i que aquests es facin arribar a...
Acceptades
Si bé l'eficiència en el reg en agricultura és millorable, també és un sector que cal protegir i...
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Per evitar la pèrdua de qualitat en la licitacions a la baixa, es podria limitar la baixa del...
Acceptades
Crear els Consells de Conca com un espai de referència per conscienciar i explicar a la...
En avaluació
Fer millores perquè si no recuperen costos, el sistema no és sostenible econòmicament,...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 1
En avaluació
Buscar actors que puguin tenir representativitat de cada sector i recollir les diferents visions...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  17/10/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Saber el cost de gestió i depuració de l’aigua i repercutir-ho.
 • Creat el
  04/02/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Per tal que els treballs de la Tuala del Delta i de la Baixa Tordera puguin ser mes efectius,...
Acceptades
Primer cal saber quina és la recuperació dels costos de l’aigua segons els diferents usos, perquè...
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Cal transparència i un debat seriós, evitant la demagògia, o els comentaris per omplir titulars...
Acceptades
Dotar de continuïtat i freqüència la participació ciutadana, en cas contrari la gent és...
En avaluació
Manca d’espais de governança intermèdia, entre el Consell d’Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA), on...