" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01-04-2022 - 31-05-2022
Veure les fases

Selecciona com a Categoria només l'àmbit territorial de la teva aportació.

127 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Elaborar un Pla de Comunicació en positiu perquè la gent sigui conscient de l’impacte d’introduir...
En avaluació
Caldria adaptar la legislació que limita les actuacions i quines administracions poden actuar a...
Acceptades
Buidar la cubeta de sud de Móra, restaurar-la i donar-li usos ambientals i educatius, donat que...
Acceptades
Nova proposta. En el passat, el bosc de ribera tenia la seva funció. S’ha d’analitzar la seva...
 • Creat el
  04/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Els cabals dels rius catalans depenen molt de la seva estacionalitat i del tram concret de cada...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  04/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El Gloria ha posat de manifest la necessitat de...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. És important millorar el drenatge perquè això...
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. A l’hora de valorar les mesures necessàries a implementar, s'hauria de valorar les...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Recuperar la zona del Baix Francolí, donat que no baixa aigua de juny a novembre i no queda cap...
En avaluació
Nova proposta. Que les escales de peixos es facin adaptant-les també a la navegabilitat. Perquè...
Acceptades
Actuar de manera preventiva i fer difusió i sensibilitzar a la ciutadania per informar de quines...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Diferents posicionaments amb relació a la neteja...
Acceptades
Conservar les zones existents i restaurar aquelles que s’han malmès. En les zones urbanes on ja...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Acord en que les mesures que ajudin a mantenir...