" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Selecciona com a Categoria només l'àmbit territorial de la teva aportació.

122 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
Acceptades
Necessitat d’eradicar les especies exòtiques i invasores, tot i que això és complexa i difícil.
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  04/12/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Els cabals dels rius catalans depenen molt de la seva estacionalitat i del tram concret de cada...
Acceptades
La formació del personal tècnic amb relació a aquesta normativa d’ especies invasores és clau....
En avaluació
Nova proposta. Manquen mesures concretes amb relació a la gestió dels sediments al riu Llobregat.
Acceptades
Agilitzar les respostes de l’ACA quan des d’un ajuntament o organització s’informa de la...
Acceptades
Conèixer les captacions que es realitzen dels aqüífers, perquè molts són al·legals. Es considera...
Acceptades
Prioritzar sempre la presència d’aigua per evitar que el Francolí es sequi tan ràpid a l’estiu...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El gran volum de sediments generats pel Gloria...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El cabal ambiental al riu Siurana és molt escàs....
Acceptades
Amb relació als rius temporals, treballar amb una metodologia d’avaluació diferent perquè les...
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Diferents posicionaments amb relació a la neteja...
Acceptades
Nova proposta. La restauració de les planes fluvials són necessàries, així com fer mesures per...
Acceptades
Elaborar un Pla de Comunicació en positiu perquè la gent sigui conscient de l’impacte d’introduir...
Acceptades
Vetllar pel compliment dels acords arribats amb relació al cabal del Ter. L’acord de la Taula del...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  04/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Nova proposta. Que les escales de peixos es facin adaptant-les també a la navegabilitat. Perquè...
Acceptades
Conservar les zones existents i restaurar aquelles que s’han malmès. En les zones urbanes on ja...