" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

103 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
En avaluació
La riuada del Francolí, del 22/10/2019, per pluja, va provocar inundacions que va arrencar molts...
En avaluació
La riuada del Francoli, del dia 22 d’octubre de l’any passat, el seu impacte hauria sigut menor...
 • Creat el
  17/12/2019
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Contemplar altres sistemes per a la gestió d'inundacions que ja s'estan aplicant a altres països...
Acceptades
Fer una planificació dels usos del lateral dels rius i si és zona inundable estudiar com es...
Acceptades
Deixar nets els rius i les seves lleres i col·locar els arbres fora del riu i la llera. La...
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Acceptar el territori tal i com el tenim, minimitzant les coses que ja s’han fet malament i ,...
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  17/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Necessitat de traspassar competències i recursos als ajuntaments perquè puguin actuar a les...
En avaluació
Trobar solucions administratives per a la signatura d’acords de custòdia per tenir terres en...
Acceptades
Per a petites obres a les lleres (com pot ser treure troncs que s’han quedat sota un pont,...
Acceptades
Treballar millor la prevenció de les inundacions i la millora en la coordinació entre...
Acceptades
Seria necessari unificar criteris donat que, en cas contrari, per exemple, es pot provocar que...
Acceptades
Per la gestió de les inundacions, un element a tenir present és la necessitat d'eliminar la...
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Major coordinació institucional i unificació de criteris entre administracions, perquè no...
En avaluació
Fer experiències pilot, com per exemple obrir meandres per ribera pública i generar sistemes...
En avaluació
Actualitzar el mapa d’inundacions amb major freqüència, no pot ser que s’actualitzi cada 6 anys...
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Al Camp de Tarragona es podria gestionar les avingudes de aigua intentant laminar, ja que hi ha...
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Necessitat de manteniment i neteja de les lleres i es posa l’accent en què el concepte net ha...
Acceptades
Potenciar la planificació del risc de inundacions tenint en compte el regim de pluges.
Acceptades
Fer prevenció en els llocs amb risc d’inundacions, sobretot aquelles zones amb rius temporals...
 • Creat el
  04/02/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Cal donar resposta urgent a les inundacions recurrents de la zona agrícola del Delta del...
 • Creat el
  12/04/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Cal fer una gestió continua de manteniment de la llera dels rius, tot i mantenir la...
Acceptades
Es obvi que en les grans riuades es malmeten construccions històriques o arqueològiques. Però en...
Acceptades
Realitzar actuacions a nivell de conca per tenir en compte tot de manera integral, i evitar...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA.Es troba a faltar que es faci més una anàlisi...
Acceptades
Nova proposta. Caldria pressionar, tot i que la titularitat no sigui de l’ACA, per a que les...
En avaluació
Nova proposta. Treure formigó dels trams fluvials, no només fora de les zones urbanes sinó també...
Acceptades
Nova proposta. Crear una línia de subvencions als municipis que volen desenvolupar actuacions en...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Hi ha alguna línia per abordar la inundació de...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El tema d'extracció d’àrids és complicat i...
En avaluació
Nova proposta. Fer plans de cessió de terres: determinar zones de laminació d’avingudes i després...
En avaluació
Nova proposta. Investigar i promoure, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia,...
Acceptades
Nova proposta. Fer una tasca de prevenció en el manteniment de les lleres i augmentar els...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA.És important fer intervencions tant en els rius...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA.Respecte a les mesures 13.04.02.Mantenimenti...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA.En relació a la mesura13.04.01. Estudis dels...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA.Cal entendre els sistemes fluvials com a sistemes...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Hi ha una tendència a que s'acumuli material a...
En avaluació
Nova proposta. Fer palès el risc que suposa el fet que la ciutat de Girona és un territori molt...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA.Caldria començar a entendre que el que abans eren...