" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01-04-2022 - 31-05-2022
Veure les fases

Selecciona com a Categoria només l'àmbit territorial de la teva aportació.

111 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Acceptades
A més de tenir en compte l’augment de sequeres i de riuades, caldria conèixer de quina manera el...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Què implica la mesura B1.006 d’Actualització i...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 1
Acceptades
Nova proposta. Sorprèn que no hi hagi cap acció vinculada a l’aqüífer del Francolí, perquè es...
Acceptades
Començar a analitzar els canvis globals que provoca el canvi climàtic, analitzar les causes i les...
Acceptades
Avançar en trobar sistemes de reutilització sostenibles per potenciar la reutilització i gestió...
Acceptades
Nova proposta. Les accions vinculades a aquest àmbit depenen del DARP (Departament d’Agricultura...
Acceptades
Nova proposta. Hi ha moltes poblacions que s’abasteixen de pous, i alguns d’aquests pous estan...
 • Creat el
  18/01/2021
 • Número de comentaris: 1
Acceptades
L’agricultura paga el cànon de regulació d’embassaments, que és menor que el cànon de l’aigua. La...
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. Disposar d’un registre específic per tenir una millor base de dades històriques de...
Acceptades
Nova proposta. Per garantir l’abastament, seria encertat incloure mesures per posar límits a...
 • Creat el
  17/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. Amb relació a la reutilització de l’aigua regenerada hi ha una mesura important al...
Acceptades
Valorar quin model de país volem i pensar en reutilitzar l’aigua però també vetllant per la...
Acceptades
Nova proposta. Les noves depuradores han de tenir en compte la seva ubicació, i a quins sistemes...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Especificar més a què fa referència la mesura...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. La xarxa de estacions d’aforaments ha de ser...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació als Models numèrics a la pàgina 5 de...
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Regular els usos de l’aigua per gestionar millor el seu cicle i poder tenir punts que mesurin ...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Com es planteja el tema de la recàrrega...
Acceptades
Hem de parlar de l’eficiència més que de la demanda en tots els sectors. El sector turístic...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  10/02/2020
 • Número de comentaris: 6
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació als pous i aqüífers, preocupa que...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Reduir el cost de les analítiques i plantejar mesures que s’adaptin a cada cas, en un context on...
Acceptades
Realitzar inversions en tot el cicle de l’aigua, especialment en reutilització i eficiència de...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Existeixen iniciatives que es podrien estendre, com fer previsions d’un percentatge per...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. D’entrada la problemàtica de sobreexplotació...
Acceptades
Per garantir una qualitat de l’aigua reutilitzada caldria realitzar un tractament en membranes...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Què vol dir actuació coordinada de la gestió...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. La reutilització d’aigua regenerada és un tema...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En la implementació de mesures no s’ha d’oblidar...
Acceptades
Potenciar la creació de xarxes d’aigua no potable o “no convencional” que permetessin disminuir...
Acceptades
La disminució dels recursos hídrics subterrànies per bombejos i baixes recàrregues caldrien...
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 4
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El Pla de Basses Naturalitzades de Barcelona és...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es pregunta si veritablement les dessaladores és...
Acceptades
Construcció de més dessaladores per prevenir l’absència d’aigua, investigant per reduir el...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a la proposta B4.007 de construcció...
Acceptades
Proposta de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Assegurament de la qualitat de...
 • Creat el
  11/03/2021
 • Número de comentaris: 5
Acceptades
Nova proposta. Genera inquietud la gestió coordinada dels recursos d’aigua en alta. Es valora que...
Acceptades
Promoure normatives a nivell local per aterrar la normativa global a la proximitat territorial,...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. Seria bo que la gestió coordinada dels recursos hídrics es dones en el pla de...
Acceptades
Des del sector econòmic s’apunta que la reutilització de l’aigua requereix d’un mercat per donar...
Acceptades
Preveure dipòsits municipals o mancomunats per garantir l’aigua en aquests períodes estivals i...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Pregunta: la mesura B1.029 és per promoure la...
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es pregunta que vol dir la mesura B5.018 sobre...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les mesures proposades són aquelles que en el...
Acceptades
Hi ha molts recursos que s’escapen a l'ACA, principalment pel no pagament del corresponent Cànon...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es mostra l’acord amb les mesures proposades en...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Treballar conjuntament amb tots els agents del territori, tenint en compte que som zona vulnerable.
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a la mesura B3.022, es pregunta què...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a la mesura B5.017, es recorda que...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 1
En avaluació
Nova proposta. El Pla Hidrològic de l’Estat estableix que els municipis de més de 20.000...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  07/03/2021
 • Número de comentaris: 13
 • Creat el
  25/11/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Cal analitzar tots els canvis del regim de pluges i planificar per minimitzar els impactes.
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Cal tenir en compte la problemàtica habitual...
Acceptades
Proposta de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Adequar els comptadors d’aigua a...
 • Creat el
  11/03/2021
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Fomentar concessions dels elements de les EDARS a les administracions actuants, promoure un canvi...
 • Creat el
  17/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
És necessari cercar com fer la reutilització d’aigua en proximitat (regs, ús industrial, etc.)....
Acceptades
Proposta de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Buscar una fórmula que permeti...
 • Creat el
  11/03/2021
 • Número de comentaris: 1
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació amb la realització dels Plans...
Acceptades
Nova proposta. La millor manera d’evitar les “explosions” cianobacterianes és evitar que hi hagi...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. Per la obligatorietat de l'elaboració del Pla de Sequeres caldria contemplar el...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. La línia d’intervenció de permetre que es...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. La mesura B1.006 d’actualització i modernització...