" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Selecciona com a Categoria només l'àmbit territorial de la teva aportació.

108 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
 • Creat el
  18/01/2021
 • Número de comentaris: 15
Acceptades
Potenciar la creació de xarxes d’aigua no potable o “no convencional” que permetessin disminuir...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a la mesura B5.017, es recorda que...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació als Models numèrics a la pàgina 5 de...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 2
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Com es controla la xarxa de pous i quina són les...
Acceptades
Nova proposta. Seria bo que la gestió coordinada dels recursos hídrics es dones en el pla de...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Què vol dir actuació coordinada de la gestió...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a les actuacions per la millora de...
Acceptades
Nova proposta. Les noves depuradores han de tenir en compte la seva ubicació, i a quins sistemes...
Acceptades
Hi ha molts recursos que s’escapen a l'ACA, principalment pel no pagament del corresponent Cànon...
Acceptades
Existeixen iniciatives que es podrien estendre, com fer previsions d’un percentatge per...
Acceptades
Nova proposta. La millor manera d’evitar les “explosions” cianobacterianes és evitar que hi hagi...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 2
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a la mesura B3.022, es pregunta què...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Realitzar inversions en tot el cicle de l’aigua, especialment en reutilització i eficiència de...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. La mesura B1.006 d’actualització i modernització...
Acceptades
Nova proposta. Sorprèn que no hi hagi cap acció vinculada a l’aqüífer del Francolí, perquè es...
Acceptades
Regular els usos de l’aigua per gestionar millor el seu cicle i poder tenir punts que mesurin ...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es pregunta que vol dir la mesura B5.018 sobre...
Acceptades
A més de tenir en compte l’augment de sequeres i de riuades, caldria conèixer de quina manera el...
 • Creat el
  18/01/2021
 • Número de comentaris: 7
Acceptades
Nova proposta. Recuperar tota l’antiga xarxa d’aforaments, i que es poguessin estudiar noves...
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 7
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 4
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es mostra l’acord amb les mesures proposades a...
Acceptades
Des del sector econòmic s’apunta que la reutilització de l’aigua requereix d’un mercat per donar...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Què implica la mesura B1.006 d’Actualització i...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En la implementació de mesures no s’ha d’oblidar...
 • Creat el
  07/03/2021
 • Número de comentaris: 18
Acceptades
Nova proposta. Hi ha moltes poblacions que s’abasteixen de pous, i alguns d’aquests pous estan...
Acceptades
La disminució dels recursos hídrics subterrànies per bombejos i baixes recàrregues caldrien...
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Com es planteja el tema de la recàrrega...
Acceptades
Construcció de més dessaladores per prevenir l’absència d’aigua, investigant per reduir el...
Acceptades
Avançar en trobar sistemes de reutilització sostenibles per potenciar la reutilització i gestió...
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Promoure la utilització de les energies renovables en el sector hídric, tant en estacions de...
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Treballar conjuntament amb tots els agents del territori, tenint en compte que som zona vulnerable.
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 2
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Especificar més a què fa referència la mesura...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Pregunta: la mesura B1.029 és per promoure la...
 • Creat el
  17/12/2019
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Hem de parlar de l’eficiència més que de la demanda en tots els sectors. El sector turístic...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a la proposta B4.007 de construcció...
En avaluació
Nova proposta. El Pla Hidrològic de l’Estat estableix que els municipis de més de 20.000...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Reduir el cost de les analítiques i plantejar mesures que s’adaptin a cada cas, en un context on...
Acceptades
Preveure dipòsits municipals o mancomunats per garantir l’aigua en aquests períodes estivals i...
 • Creat el
  25/11/2019
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  10/02/2020
 • Número de comentaris: 6
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. La línia d’intervenció de permetre que es...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. D’entrada la problemàtica de sobreexplotació...
Acceptades
L’agricultura paga el cànon de regulació d’embassaments, que és menor que el cànon de l’aigua. La...
 • Creat el
  12/12/2019
 • Número de comentaris: 2
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. La xarxa de estacions d’aforaments ha de ser...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. La reutilització d’aigua regenerada és un tema...
Acceptades
Promoure normatives a nivell local per aterrar la normativa global a la proximitat territorial,...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les mesures proposades són aquelles que en el...
Acceptades
Nova proposta. Amb relació a la reutilització de l’aigua regenerada hi ha una mesura important al...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a les mesures per la modernització...
Acceptades
Cal analitzar tots els canvis del regim de pluges i planificar per minimitzar els impactes.
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Nova proposta. Per garantir l’abastament, seria encertat incloure mesures per posar límits a...
 • Creat el
  04/01/2021
 • Número de comentaris: 2
Acceptades
Començar a analitzar els canvis globals que provoca el canvi climàtic, analitzar les causes i les...
Acceptades
Generar cultura de l'aigua, plantejar que l'aigua que es llença és un recurs natural.
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es pregunta si veritablement les dessaladores és...
Acceptades
Nova proposta. Genera inquietud la gestió coordinada dels recursos d’aigua en alta. Es valora que...
Acceptades
Per garantir una qualitat de l’aigua reutilitzada caldria realitzar un tractament en membranes...
Acceptades
Nova proposta. Les accions vinculades a aquest àmbit depenen del DARP (Departament d’Agricultura...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació als pous i aqüífers, preocupa que...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El Pla de Basses Naturalitzades de Barcelona és...
Acceptades
Nova proposta. Per la obligatorietat de l'elaboració del Pla de Sequeres caldria contemplar el...