" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

138 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
Acceptades
Nova proposta. La sensorització permet una anàlisi en temps real que, a banda de la funció de...
Rebutjada
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es preveu crear zones inundables, que es puguin...
En avaluació
Contemplar altres sistemes per a la gestió d'inundacions que ja s'estan aplicant a altres països...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Rebutjada
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació amb la mesura 13.01.01. Informes...
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  04/02/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les motes protegeixen fins a cert nivell ja que...
Rebutjada
Nova proposta. Introduir l'estat de manteniment de les estructures d’endegament en els estudis de...
Acceptades
Seria necessari unificar criteris donat que, en cas contrari, per exemple, es pot provocar que...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. De quina manera els ajuntaments poden accedir a...
En avaluació
Nova proposta. Retirar les grans concertacions de graves en algunes rieres, ja que en algunes...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Treballar millor la prevenció de les inundacions i la millora en la coordinació entre...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  17/12/2019
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
La riuada del Francoli, del dia 22 d’octubre de l’any passat, el seu impacte hauria sigut menor...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura14.04.01 de foment d’una...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 1
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Quin és el calendari previst per al procés de...
Rebutjada
Realitzar una anàlisi de vulnerabilitat per definir les accions (PAESC). Actualment hi ha una...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Al Camp de Tarragona es podria gestionar les avingudes de aigua intentant laminar, ja que hi ha...
Acceptades
Nova proposta. Des de l’ACA s’hauria de fer una recomanació o algun tipus de mesura a...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA.En relació a la mesura16.03.02. Elaboració...
Rebutjada
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El risc d’inundació zero no es pot aconseguir....
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El tema d'extracció d’àrids és complicat i...
Acceptades
Necessitat de manteniment i neteja de les lleres i es posa l’accent en què el concepte net ha...
En avaluació
Nova proposta. Respecte de la mesura 14.03.02. Estudis cost-benefici i de viabilitat de la...
Acceptades
Major coordinació institucional i unificació de criteris entre administracions, perquè no...
Acceptades
Realitzar actuacions a nivell de conca per tenir en compte tot de manera integral, i evitar...
Rebutjada
Nova proposta. Els ajuntaments haurien d’entomar la seva responsabilitat en la gestió del...
Rebutjada
Nova proposta. Construir tancs de tempesta com a elements de prevenció de les inundacions però...
Acceptades
Necessitat de traspassar competències i recursos als ajuntaments perquè puguin actuar a les...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Hi ha una tendència a que s'acumuli material a...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. Vigilar que el que un municipi fa aigües amunt, on potser no està afectat pel tema...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les mesures de prevenció a les inundacions, en...
Acceptades
Fer una planificació dels usos del lateral dels rius i si és zona inundable estudiar com es...
En avaluació
Nova proposta. A l’Esborrany del Pla de gestió no es veu massa reflectida les actuacions a la...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Nova proposta. A l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona, fer un estudi de zones semirurals...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es pregunta si en el document es parla de les...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El concepte de llera bruta o mal conservada...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura 13.04.01. Estudis dels...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. Caldria que la gent aprengui a respectar més la natura. Les persones que habitem...
Rebutjada
Nova proposta. Posar èmfasi en aquells cultius que estan en zones inundables capaços de coexistir...