" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01-04-2022 - 31-05-2022
Veure les fases

Selecciona com a Categoria només l'àmbit territorial de la teva aportació.

127 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. És important assegurar tots els flux d’aigua i...
En avaluació
Nova proposta. Manquen mesures concretes amb relació a la gestió dels sediments al riu Llobregat.
Acceptades
Nova proposta. Crear una Xarxa de Control dels Sediments, per poder analitzar la situació,...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les mesures del cabal ambiental a la Muga són...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Gran acord en recuperar les zones humides del...
Acceptades
La formació del personal tècnic amb relació a aquesta normativa d’ especies invasores és clau....
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Proposta de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Cal incrementar i/o millorar la...
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. En el passat, el bosc de ribera tenia la seva funció. S’ha d’analitzar la seva...
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Prioritzar sempre la presència d’aigua per evitar que el Francolí es sequi tan ràpid a l’estiu...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El Gloria ha posat de manifest la necessitat de...
 • Creat el
  04/12/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El gran volum de sediments generats pel Gloria...
Acceptades
Nova proposta. Les terrasses poden ser un element de protecció contra inundacions. Cal afegir la...
Acceptades
Proposta de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Increment de la protecció dels...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Recuperar la zona del Baix Francolí, donat que no baixa aigua de juny a novembre i no queda cap...
En avaluació
Caldria adaptar la legislació que limita les actuacions i quines administracions poden actuar a...
Acceptades
No hi ha consciència ciutadana, per això calen recursos per comunicar i conscienciar a la ciutadania
Acceptades
Nova proposta. Anàlisi i planificació de les connexions de peixos i seguiment de les ajudes a les...
Acceptades
Necessitat d’eradicar les especies exòtiques i invasores, tot i que això és complexa i difícil.
Acceptades
Donades les característiques del nostre clima, es considera fonamental valorar i analitzar com...
Acceptades
Conèixer les captacions que es realitzen dels aqüífers, perquè molts són al·legals. Es considera...
Acceptades
Amb relació als rius temporals, treballar amb una metodologia d’avaluació diferent perquè les...
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Elaborar un Pla de Comunicació en positiu perquè la gent sigui conscient de l’impacte d’introduir...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Vetllar pel compliment dels acords arribats amb relació al cabal del Ter. L’acord de la Taula del...
Acceptades
Nova proposta. La restauració de les planes fluvials són necessàries, així com fer mesures per...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Diferents posicionaments en la creació de més...
 • Creat el
  04/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El cabal ambiental al riu Siurana és molt escàs....
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  04/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. Valorar els cabals de retorn, i tenir present que en els mapes d’inundacions de fa...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Conservar les zones existents i restaurar aquelles que s’han malmès. En les zones urbanes on ja...
Acceptades
Proposta de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Millorar la coordinació entre les...
 • Creat el
  15/01/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Els cabals dels rius catalans depenen molt de la seva estacionalitat i del tram concret de cada...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Actuar de manera preventiva i fer difusió i sensibilitzar a la ciutadania per informar de quines...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0