" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

Selecciona com a Categoria només l'àmbit territorial de la teva aportació.

122 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
Acceptades
Actuar de manera preventiva i fer difusió i sensibilitzar a la ciutadania per informar de quines...
 • Creat el
  04/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. Valorar els cabals de retorn, i tenir present que en els mapes d’inundacions de fa...
Acceptades
Agilitzar les respostes de l’ACA quan des d’un ajuntament o organització s’informa de la...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les mesures del cabal ambiental a la Muga són...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Diferents posicionaments en la creació de més...
Acceptades
Nova proposta. Anàlisi i planificació de les connexions de peixos i seguiment de les ajudes a les...
En avaluació
Nova proposta. Manquen mesures concretes amb relació a la gestió dels sediments al riu Llobregat.
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El Gloria ha posat de manifest la necessitat de...
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. La restauració de les planes fluvials són necessàries, així com fer mesures per...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
La formació del personal tècnic amb relació a aquesta normativa d’ especies invasores és clau....
Acceptades
No hi ha consciència ciutadana, per això calen recursos per comunicar i conscienciar a la ciutadania
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Elaborar un Pla de Comunicació en positiu perquè la gent sigui conscient de l’impacte d’introduir...
 • Creat el
  04/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  04/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Conservar les zones existents i restaurar aquelles que s’han malmès. En les zones urbanes on ja...
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. Crear una Xarxa de Control dels Sediments, per poder analitzar la situació,...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Necessitat d’eradicar les especies exòtiques i invasores, tot i que això és complexa i difícil.
Acceptades
Conèixer les captacions que es realitzen dels aqüífers, perquè molts són al·legals. Es considera...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. En el passat, el bosc de ribera tenia la seva funció. S’ha d’analitzar la seva...
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El cabal ambiental al riu Siurana és molt escàs....
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 1
Acceptades
Nova proposta. A l’hora de valorar les mesures necessàries a implementar, s'hauria de valorar les...
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Buidar la cubeta de sud de Móra, restaurar-la i donar-li usos ambientals i educatius, donat que...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Hi ha qui valora que en general les mesures que...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. És important millorar el drenatge perquè això...
Acceptades
Donades les característiques del nostre clima, es considera fonamental valorar i analitzar com...
Acceptades
Vetllar pel compliment dels acords arribats amb relació al cabal del Ter. L’acord de la Taula del...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. És important assegurar tots els flux d’aigua i...
Acceptades
Caldria la retirada de l’interior de la llera d’infraestructures de serveis (longitudinals i...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Gran acord en recuperar les zones humides del...
Acceptades
Nova proposta. Les terrasses poden ser un element de protecció contra inundacions. Cal afegir la...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Diferents posicionaments amb relació a la neteja...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Recuperar la zona del Baix Francolí, donat que no baixa aigua de juny a novembre i no queda cap...
En avaluació
Els cabals dels rius catalans depenen molt de la seva estacionalitat i del tram concret de cada...
Acceptades
Prioritzar sempre la presència d’aigua per evitar que el Francolí es sequi tan ràpid a l’estiu...