" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Selecciona com a Categoria només l'àmbit territorial de la teva aportació.

122 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Conservar les zones existents i restaurar aquelles que s’han malmès. En les zones urbanes on ja...
 • Creat el
  04/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. Crear una Xarxa de Control dels Sediments, per poder analitzar la situació,...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Agilitzar les respostes de l’ACA quan des d’un ajuntament o organització s’informa de la...
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  04/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Caldria la retirada de l’interior de la llera d’infraestructures de serveis (longitudinals i...
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Diferents posicionaments en la creació de més...
Acceptades
Amb relació als rius temporals, treballar amb una metodologia d’avaluació diferent perquè les...
En avaluació
Caldria adaptar la legislació que limita les actuacions i quines administracions poden actuar a...
Acceptades
Nova proposta. En el passat, el bosc de ribera tenia la seva funció. S’ha d’analitzar la seva...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Prioritzar sempre la presència d’aigua per evitar que el Francolí es sequi tan ràpid a l’estiu...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. La restauració de les planes fluvials són necessàries, així com fer mesures per...
Acceptades
Actuar de manera preventiva i fer difusió i sensibilitzar a la ciutadania per informar de quines...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  04/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Buidar la cubeta de sud de Móra, restaurar-la i donar-li usos ambientals i educatius, donat que...
Acceptades
Donades les característiques del nostre clima, es considera fonamental valorar i analitzar com...
Acceptades
Conèixer les captacions que es realitzen dels aqüífers, perquè molts són al·legals. Es considera...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El cabal ambiental al riu Siurana és molt escàs....
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Acord en que les mesures que ajudin a mantenir...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Diferents posicionaments amb relació a la neteja...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les mesures del cabal ambiental a la Muga són...
Acceptades
Nova proposta. Anàlisi i planificació de les connexions de peixos i seguiment de les ajudes a les...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El Gloria ha posat de manifest la necessitat de...
En avaluació
Nova proposta. Que les escales de peixos es facin adaptant-les també a la navegabilitat. Perquè...
 • Creat el
  04/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
No hi ha consciència ciutadana, per això calen recursos per comunicar i conscienciar a la ciutadania
En avaluació
Nova proposta. Manquen mesures concretes amb relació a la gestió dels sediments al riu Llobregat.
Acceptades
Necessitat d’eradicar les especies exòtiques i invasores, tot i que això és complexa i difícil.
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 1
En avaluació
Els cabals dels rius catalans depenen molt de la seva estacionalitat i del tram concret de cada...
Acceptades
Nova proposta. Valorar els cabals de retorn, i tenir present que en els mapes d’inundacions de fa...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El gran volum de sediments generats pel Gloria...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. Les terrasses poden ser un element de protecció contra inundacions. Cal afegir la...
Acceptades
Nova proposta. A l’hora de valorar les mesures necessàries a implementar, s'hauria de valorar les...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. És important millorar el drenatge perquè això...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Gran acord en recuperar les zones humides del...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
La formació del personal tècnic amb relació a aquesta normativa d’ especies invasores és clau....