" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01-04-2022 - 31-05-2022
Veure les fases

Selecciona com a Categoria només l'àmbit territorial de la teva aportació.

127 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
 • Creat el
  04/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Elaborar un Pla de Comunicació en positiu perquè la gent sigui conscient de l’impacte d’introduir...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Agilitzar les respostes de l’ACA quan des d’un ajuntament o organització s’informa de la...
Acceptades
Vetllar pel compliment dels acords arribats amb relació al cabal del Ter. L’acord de la Taula del...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les mesures del cabal ambiental a la Muga són...
Acceptades
Proposta de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Millorar la coordinació entre les...
 • Creat el
  15/01/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Conservar les zones existents i restaurar aquelles que s’han malmès. En les zones urbanes on ja...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Hi ha qui valora que en general les mesures que...
En avaluació
Caldria adaptar la legislació que limita les actuacions i quines administracions poden actuar a...
Acceptades
Nova proposta. Crear una Xarxa de Control dels Sediments, per poder analitzar la situació,...
Acceptades
Amb relació als rius temporals, treballar amb una metodologia d’avaluació diferent perquè les...
Acceptades
Buidar la cubeta de sud de Móra, restaurar-la i donar-li usos ambientals i educatius, donat que...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  12/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
La formació del personal tècnic amb relació a aquesta normativa d’ especies invasores és clau....
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Recuperar la zona del Baix Francolí, donat que no baixa aigua de juny a novembre i no queda cap...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Gran acord en recuperar les zones humides del...
Acceptades
Nova proposta. Les terrasses poden ser un element de protecció contra inundacions. Cal afegir la...
Acceptades
Proposta de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Cal incrementar i/o millorar la...
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Nova proposta. Manquen mesures concretes amb relació a la gestió dels sediments al riu Llobregat.
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  04/12/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El Gloria ha posat de manifest la necessitat de...
Acceptades
Proposta de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Revisió del funcionament de les...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. És important assegurar tots els flux d’aigua i...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El cabal ambiental al riu Siurana és molt escàs....
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Acord en que les mesures que ajudin a mantenir...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Diferents posicionaments amb relació a la neteja...
Acceptades
Conèixer les captacions que es realitzen dels aqüífers, perquè molts són al·legals. Es considera...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Prioritzar sempre la presència d’aigua per evitar que el Francolí es sequi tan ràpid a l’estiu...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El gran volum de sediments generats pel Gloria...
Acceptades
Nova proposta. La restauració de les planes fluvials són necessàries, així com fer mesures per...
Acceptades
Proposta de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Increment de la protecció dels...
 • Creat el
  04/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. És important millorar el drenatge perquè això...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Nova proposta. Que les escales de peixos es facin adaptant-les també a la navegabilitat. Perquè...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Necessitat d’eradicar les especies exòtiques i invasores, tot i que això és complexa i difícil.
Acceptades
Nova proposta. Anàlisi i planificació de les connexions de peixos i seguiment de les ajudes a les...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Caldria la retirada de l’interior de la llera d’infraestructures de serveis (longitudinals i...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Actuar de manera preventiva i fer difusió i sensibilitzar a la ciutadania per informar de quines...
Acceptades
Donades les característiques del nostre clima, es considera fonamental valorar i analitzar com...
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0