" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

138 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les mesures de l’àmbit de protecció són...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Necessitat de traspassar competències i recursos als ajuntaments perquè puguin actuar a les...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En què es traduirà a nivell metodològic...
Acceptades
Nova proposta. Fer una tasca de prevenció en el manteniment de les lleres i augmentar els...
En avaluació
Trobar solucions administratives per a la signatura d’acords de custòdia per tenir terres en...
Acceptades
Nova proposta. El retranquejament de motes sembla bé, però es matisa que es poden fer...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Seria necessari unificar criteris donat que, en cas contrari, per exemple, es pot provocar que...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les mesures de prevenció d’inundacions...
Rebutjada
Nova proposta. Construir tancs de tempesta com a elements de prevenció de les inundacions però...
En avaluació
Nova proposta. A l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona, fer un estudi de zones semirurals...
Acceptades
Nova proposta. Caldria pressionar, tot i que la titularitat no sigui de l’ACA, per a que les...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Nova proposta. Es troba mot interessant l'estudi de motes que s’ha realitzat. S’exposa el cas de...
Acceptades
Nova proposta. Caldria que la gent aprengui a respectar més la natura. Les persones que habitem...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura14.04.01 de foment d’una...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 1
Rebutjada
Nova proposta. Els ajuntaments haurien d’entomar la seva responsabilitat en la gestió del...
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA.La Directiva d'inundacions és la que estableix...
Acceptades
Nova proposta. La sensorització permet una anàlisi en temps real que, a banda de la funció de...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA.Respecte a les mesures 13.04.02.Mantenimenti...
Rebutjada
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació amb la mesura 13.01.01. Informes...
En avaluació
Nova proposta. Incorporar l'element riu, més enllà dels vectors més antròpics, als estudis...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura 14.03.02.Execució...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Hi ha alguna línia per abordar la inundació de...
En avaluació
Nova proposta. Investigar i promoure, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia,...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA.En relació a la mesura13.04.01. Estudis dels...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es pregunta si en el document es parla de les...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Deixar nets els rius i les seves lleres i col·locar els arbres fora del riu i la llera. La...
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Fer prevenció en els llocs amb risc d’inundacions, sobretot aquelles zones amb rius temporals...
Acceptades
Al Camp de Tarragona es podria gestionar les avingudes de aigua intentant laminar, ja que hi ha...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Rebutjada
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Respecte a la mesura 14.05.01. Manteniment i...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA.Cal entendre els sistemes fluvials com a sistemes...
En avaluació
Nova proposta. A l’Esborrany del Pla de gestió no es veu massa reflectida les actuacions a la...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Rebutjada
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Per determinar la gravetat del risc d'una zona,...
En avaluació
Nova proposta. Retirar les grans concertacions de graves en algunes rieres, ja que en algunes...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Rebutjada
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es dona la paradoxa que els municipis saben que...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les mesures de prevenció a les inundacions, en...
 • Creat el
  17/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Rebutjada
Nova proposta. Fer espais inundables com a un nou sistema natural que pogués fer de protecció...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Rebutjada
Nova proposta. Contrastar la metodologia aplicada al seu dia per fer el Pla de pluvials amb la...
Acceptades
Totes les mesures de recuperació post-inundacio que es proposen es valoren com absolutament...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Després de grans episodis com el Glòria, es...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA.Caldria començar a entendre que el que abans eren...
 • Creat el
  17/12/2019
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Fer experiències pilot, com per exemple obrir meandres per ribera pública i generar sistemes...
Acceptades
Nova proposta. Vigilar que el que un municipi fa aigües amunt, on potser no està afectat pel tema...
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Acceptar el territori tal i com el tenim, minimitzant les coses que ja s’han fet malament i ,...
En avaluació
Contemplar altres sistemes per a la gestió d'inundacions que ja s'estan aplicant a altres països...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA.En relació a la mesura16.03.02. Elaboració...
En avaluació
La riuada del Francoli, del dia 22 d’octubre de l’any passat, el seu impacte hauria sigut menor...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  04/02/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura 13.04.01. Estudis dels...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura13.04.01. Millora dels...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Rebutjada
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura14.04.01. Mesures per al...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. Seria bo que l’Agència rebés la informació del planejament urbanístic, inclosos...
En avaluació
Nova proposta. Fer palès el risc que suposa el fet que la ciutat de Girona és un territori molt...
Acceptades
Realitzar actuacions a nivell de conca per tenir en compte tot de manera integral, i evitar...
Acceptades
Major coordinació institucional i unificació de criteris entre administracions, perquè no...
Acceptades
Es obvi que en les grans riuades es malmeten construccions històriques o arqueològiques. Però en...
Acceptades
Nova proposta. Fer molta recerca i fer propostes noves per minimitzar els danys de les avingudes,...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Rebutjada
Nova proposta. Posar èmfasi en aquells cultius que estan en zones inundables capaços de coexistir...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. De quina manera els ajuntaments poden accedir a...
Rebutjada
Nova proposta. Fer estudis d’alternatives pel pont de la RENFE a la desembocadura de Tarragona,...
Rebutjada
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El risc d’inundació zero no es pot aconseguir....
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Rebutjada
Nova proposta. Introduir l'estat de manteniment de les estructures d’endegament en els estudis de...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació als estudis cost-benefici d’obres de...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Rebutjada
Nova proposta. És molt important que tothom tingui assegurades les seves terres, comunitats de...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. L'ACA vetlla i controla els processos de...
En avaluació
Nova proposta. Treure formigó dels trams fluvials, no només fora de les zones urbanes sinó també...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Respecte a la mesura 13.01.01.Informes...
En avaluació
La riuada del Francolí, del 22/10/2019, per pluja, va provocar inundacions que va arrencar molts...
Acceptades
Nova proposta. En relació a la mesura16.03.02. Elaboració d’informes i estudis d’anàlisi dels...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Quin és el calendari previst per al procés de...
Rebutjada
Malgrat l'existència de plans d’emergència,tant cal formar als alcaldes i nous alcaldes, com...
 • Creat el
  17/12/2019
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Nova proposta. Amb relació a la mesura 13.04.01. Estudis dels efectes del canvi climàtic a les...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA.És important fer intervencions tant en els rius...