" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

138 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Resultats per pàgina:
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El tema d'extracció d’àrids és complicat i...
En avaluació
Nova proposta. Investigar i promoure, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia,...
Rebutjada
Malgrat l'existència de plans d’emergència,tant cal formar als alcaldes i nous alcaldes, com...
 • Creat el
  17/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Rebutjada
Nova proposta. L'accés a la terra hauria de tenir associades obligacions de manteniment de...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Hi ha una tendència a que s'acumuli material a...
Acceptades
Nova proposta. Establir alguna estructura institucional transversal específica de coordinació amb...
En avaluació
Fer experiències pilot, com per exemple obrir meandres per ribera pública i generar sistemes...
En avaluació
Nova proposta. Treure formigó dels trams fluvials, no només fora de les zones urbanes sinó també...
Acceptades
Nova proposta. Caldria pressionar, tot i que la titularitat no sigui de l’ACA, per a que les...
Acceptades
Nova proposta. Seria bo que l’Agència rebés la informació del planejament urbanístic, inclosos...
Acceptades
Per la gestió de les inundacions, un element a tenir present és la necessitat d'eliminar la...
 • Creat el
  23/12/2019
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Nova proposta. Respecte de la mesura 14.03.02. Estudis cost-benefici i de viabilitat de la...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Nova proposta. Es troba mot interessant l'estudi de motes que s’ha realitzat. S’exposa el cas de...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA.La Directiva d'inundacions és la que estableix...
Rebutjada
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura14.04.01. Mesures per al...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Rebutjada
Nova proposta. Introduir l'estat de manteniment de les estructures d’endegament en els estudis de...
 • Creat el
  04/02/2020
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En què es traduirà a nivell metodològic...
Acceptades
Potenciar la planificació del risc de inundacions tenint en compte el regim de pluges.
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA.Es troba a faltar que es faci més una anàlisi...
Acceptades
Nova proposta. Des de l’ACA s’hauria de fer una recomanació o algun tipus de mesura a...
En avaluació
La riuada del Francolí, del 22/10/2019, per pluja, va provocar inundacions que va arrencar molts...
Acceptades
Nova proposta. El retranquejament de motes sembla bé, però es matisa que es poden fer...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura 14.03.02.Execució...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les mesures de prevenció a les inundacions, en...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es pregunta si en el document es parla de les...
Acceptades
Acceptar el territori tal i com el tenim, minimitzant les coses que ja s’han fet malament i ,...
En avaluació
Nova proposta. Fer plans de cessió de terres: determinar zones de laminació d’avingudes i després...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA.Caldria començar a entendre que el que abans eren...
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació als estudis cost-benefici d’obres de...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Respecte a la mesura 15.01.02. Manteniment i...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Rebutjada
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació amb la mesura 13.01.01. Informes...
Rebutjada
Nova proposta. Fer un programa de manteniment de les pròpies estructures d'endegament.Com que els...
Rebutjada
Nova proposta. Actualitzar Pla Director d’Aigües Pluvials de l’AMB del 2003, i a nivell...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les mesures de prevenció d’inundacions...
Rebutjada
Nova proposta. És molt important que tothom tingui assegurades les seves terres, comunitats de...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El manteniment de lleres té definida una...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Al Camp de Tarragona es podria gestionar les avingudes de aigua intentant laminar, ja que hi ha...
Acceptades
Deixar nets els rius i les seves lleres i col·locar els arbres fora del riu i la llera. La...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 3
Acceptades
Nova proposta. La sensorització permet una anàlisi en temps real que, a banda de la funció de...
 • Creat el
  17/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Respecte a la mesura 13.01.01.Informes...
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA.Respecte a les mesures 13.04.02.Mantenimenti...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. S’entén que la mesura 13.04.02. Manteniment i...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Quin és el calendari previst per al procés de...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA.En relació a la mesura13.04.01. Estudis dels...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Major coordinació institucional i unificació de criteris entre administracions, perquè no...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/01/2020
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les motes protegeixen fins a cert nivell ja que...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Rebutjada
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es dona la paradoxa que els municipis saben que...
Acceptades
Nova proposta. Fer una tasca de prevenció en el manteniment de les lleres i augmentar els...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Hi ha alguna línia per abordar la inundació de...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Rebutjada
Nova proposta. Els ajuntaments haurien d’entomar la seva responsabilitat en la gestió del...
Rebutjada
Nova proposta. Posar èmfasi en aquells cultius que estan en zones inundables capaços de coexistir...
Rebutjada
Nova proposta. Contrastar la metodologia aplicada al seu dia per fer el Pla de pluvials amb la...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. Hauria d’existir un figura, si no existeix ja, que limités el cabal que s'aboca a...
Acceptades
Fer prevenció en els llocs amb risc d’inundacions, sobretot aquelles zones amb rius temporals...
Acceptades
Es obvi que en les grans riuades es malmeten construccions històriques o arqueològiques. Però en...
Acceptades
Nova proposta. Fer molta recerca i fer propostes noves per minimitzar els danys de les avingudes,...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura13.04.01. Millora dels...
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Nova proposta. Amb relació a la mesura 13.04.01. Estudis dels efectes del canvi climàtic a les...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA.En relació a la mesura16.03.02. Elaboració...
Acceptades
Nova proposta. Crear una línia de subvencions als municipis que volen desenvolupar actuacions en...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les mesures de l’àmbit de protecció són...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Rebutjada
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Respecte a la mesura 14.05.01. Manteniment i...
Rebutjada
Nova proposta. La millor manera de parar una avinguda d'aigua és tenir petites preses ben...
En avaluació
Contemplar altres sistemes per a la gestió d'inundacions que ja s'estan aplicant a altres països...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura14.04.01 de foment d’una...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 3
En avaluació
Nova proposta. Retirar les grans concertacions de graves en algunes rieres, ja que en algunes...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Rebutjada
Nova proposta. Construir tancs de tempesta com a elements de prevenció de les inundacions però...
En avaluació
Nova proposta. Incorporar l'element riu, més enllà dels vectors més antròpics, als estudis...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Després de grans episodis com el Glòria, es...
Rebutjada
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Per determinar la gravetat del risc d'una zona,...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Fer una planificació dels usos del lateral dels rius i si és zona inundable estudiar com es...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura 13.04.01. Estudis dels...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. De quina manera els ajuntaments poden accedir a...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Cal fer una gestió continua de manteniment de la llera dels rius, tot i mantenir la...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 3