" class="part-icon-bars">
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Processos destacats

Pla Director Urbanístic d'activitat econòmica Catalunya Sud

El Pla director urbanístic d’activitat econòmica als termes municipals de Tortosa i l’Aldea neix de la necessitat de donar resposta a les demandes de sòl d’activitat econòmica en un àmbit ben connectat a les infraestructures viària, ferroviària i portuària. Segueix la voluntat del Govern d’impulsar grans sectors d’activitat econòmica estratègics pel país en coherència amb l’Estratègia Territorial per a la Localització de Nous Sectors d’Activitat Econòmica i amb el Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025.

Pla Director Urbanístic d'activitat econòmica Catalunya Sud Més informació

Procés participatiu de l'Estratègia per una Societat Longeva i una Vida Plena

Presentació

L’esperança de vida en néixer a Catalunya s’ha incrementat al llarg dels anys, arribant a ser l’any 2022 de 83,49 anys (86,09 anys per les dones i 80,78 anys pels homes). Aquest fet ha generat un increment del número de persones de 65 i més anys. En paral·lel, la taxa de fecunditat a Catalunya ha anat disminuint al llarg dels anys situant-se l’any 2022 en el 1,17 de fills per dona, estant doncs, per sota de la taxa de reemplaçament que es situa en 2,1 fills per dona. En paral·lel, l’edat mitjana de maternitat s’ha anat incrementant situant-se l’any 2022 en 32,64 anys.

El canvi demogràfic a Catalunya s’està consol...

Procés participatiu de l'Estratègia per una Societat Longeva i una Vida Plena Més informació

Pla Director Urbanístic Logis Empordà

El Departament de Territori ha encarregat a l'INCASÒL la redacció i la gestió pel desenvolupament del Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica LOGIS Empordà (PDUAELE). Juntament amb els ajuntaments implicats, han engegat un procés de participació ciutadana amb l'objecte de què la ciutadania i els agents més estretament implicats puguin contribuir amb reflexió, propostes i contingut al PDUAELE.

Pla Director Urbanístic Logis Empordà Més informació

Exposició pública del Catàleg del paisatge del Penedès

Entre el 2018 i el 2019, l’Observatori del Paisatge va dirigir un procés de participació i consulta pública i social pel Catàleg de paisatge del Penedès amb l'objectiu principal de què els agents implicats i la ciutadania pogués expressar la percepció que tenen del paisatge, debatre les transformacions que hi tenen lloc i contribuir a definir el objectius per millorar-lo.

Es van realitzar 4 sessions informatives, consulta oberta en línia, 4 tallers de caracterització i 4 tallers de proposta. A partir de la pàgina 15 del aquest document trobaràs la informació relativa a procés de participació.

Exposició pública del Catàleg del paisatge del Penedès Més informació

Pla territorial parcial del Penedès

La vegueria del Penedès va ser reconeguda pel Parlament de Catalunya en l'any 2017 com a un àmbit funcional més dels vuit en què es divideix Catalunya. Aquest reconeixement va obrir l’oportunitat d’elaborar un Pla territorial parcial del Penedès.

Aquest territori ja va ser planificat per tres Plans territorials parcials, encara vigents (el Metropolità de Barcelona, el de les Comarques Centrals i el del Camp de Tarragona), però per donar resposta a les necessitats actuals, caldria formular un Pla territorial parcial propi que enceti un debat ciutadà ampli, obert i plural.

Pla territorial parcial del Penedès Més informació

Participació en el Pla funcional assistencial del futur Campus de Salut de la Regió Sanitària de Girona

El Servei Català de la Salut elabora el projecte del futur Campus de Salut de Girona, que inclourà el nou Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, en substitució de l’edifici actual. Es tracta d’un projecte cabdal per a les comarques gironines i per al conjunt de Catalunya.

Participació en el Pla funcional assistencial del futur Campus de Salut de la Regió Sanitària de Girona Més informació

Distincions dels Agents Rurals

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i els suggeriments de la ciutadania en relació amb la iniciativa normativa de creació del Dia dels Agents Rurals i l'establiment de noves distincions de caràcter honorífic per reconèixer l'antiguitat i els serveis excepccionalsdel dins del cos d'Agents Rurals. 

Distincions dels Agents Rurals Més informació

Participació ciutadana en relació amb les infermeres i infermers de Catalunya

Els canvis demogràfics, socials, assistencials, tecnològics i econòmics que experimenta el nostre entorn situen el sistema sanitari davant de diferents reptes. Per afrontar-los, són necessàries transformacions que permetin adaptar-se adequadament a aquesta nova realitat.

En aquest context, les infermeres i infermers són essencials en una visió integral i integrada de l’atenció a la salut i el benestar. Per aquest motiu s’està elaborant l’Estratègia de benestar, salut i cures de Catalunya, que establirà la visió d’on volen estar les infermeres d’aquí a 25 anys, així com les línies clau per als propers 5 anys.

Participació ciutadana en relació amb les infermeres i infermers de Catalunya Més informació

Parlem de pressupostos (edició 2024)

La Generalitat de Catalunya obre el debat ciutadà sobre la política pressupostària per conèixer quines són les preferències de la ciutadania en relació a quatre qüestions rellevants que afecten als ingressos i les despeses de Catalunya.


Els resultats del procés participatiu informaran la presa de decisions sobre la definició de les principals prioritats globals en les polítiques públiques d'ingressos i despeses en el marc pressupostari a mitjà termini. Igualment, les preferències manifestades informaran l'elaboració dels propers pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Parlem de pressupostos (edició 2024) Més informació

PACTE NACIONAL DE SALUT

Presentació

Els canvis sociodemogràfics, epidemiològics, tecnològics i la mateixa demanda de la societat fan necessari transformar el sistema sanitari per assegurar-ne els resultats en salut esperats, així com la seva sostenibilitat.

Per a dur a terme aquesta transformació són necessàries estratègies de llarg recorregut amb accions diverses i complexes que demanaran temps per a planificar-les i executar-les, i que van més enllà dels cicles de govern, així com el compromís entre els diferents agents que hi tenen influència. Per aquesta raó, es considera necessari fer-ho a través d’un Pacte Nacional de Salut.

Amb el Pacte també...

PACTE NACIONAL DE SALUT Més informació
Departaments

Carregant resultats...

Procés participatiu de l'Estratègia per una Societat Longeva i una Vida Plena

Presentació

L’esperança de vida en néixer a Catalunya s’ha incrementat al llarg dels anys, arribant a...

 • Dates
 • Data d'inici
  27/06/2024
 • Data de finalització
  03/11/2024
 • Creat el
  04/06/2024
Pla Director Urbanístic Logis Empordà

El Departament de Territori ha encarregat a l'INCASÒL la redacció i la gestió pel desenvolupament de...

#LogisEmporda
 • Dates
 • Data d'inici
  16/05/2024
 • Data de finalització
  31/12/2024
 • Creat el
  17/10/2023
Participació ciutadana en relació amb les infermeres i infermers de Catalunya

Els canvis demogràfics, socials, assistencials, tecnològics i econòmics que experimenta el nostre en...

#benestarsaluticures
 • Dates
 • Data d'inici
  13/05/2024
 • Data de finalització
  03/06/2024
 • Creat el
  26/04/2024
Parlem de pressupostos (edició 2024)
La Generalitat de Catalunya obre el debat ciutadà sobre la política pressupostària per conèixer quin...
#ParlemPressupostos
 • Dates
 • Data d'inici
  06/05/2024
 • Data de finalització
  28/02/2025
 • Creat el
  15/04/2024
Distincions dels Agents Rurals

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i els suggeriments de la ciutadania en relació a...

#medi ambient, emergències
 • Dates
 • Data d'inici
  07/03/2024
 • Data de finalització
  22/03/2024
 • Creat el
  07/03/2024
Pla Director Urbanístic d'activitat econòmica Catalunya Sud

El Pla director urbanístic d’activitat econòmica als termes municipals de Tortosa i l’Aldea neix de ...

#PDUAEcatsud
 • Dates
 • Data d'inici
  27/02/2024
 • Data de finalització
  31/12/2024
 • Creat el
  30/01/2024
Exposició pública del Catàleg del paisatge del Penedès

Entre el 2018 i el 2019, l’Observatori del Paisatge va dirigir un procés de participació i consulta ...

#CatàlegPaisatgePenedès
 • Dates
 • Data d'inici
  14/02/2024
 • Data de finalització
  26/07/2024
 • Creat el
  14/02/2024
Pla territorial parcial del Penedès

La vegueria del Penedès va ser reconeguda pel Parlament de Catalunya en l'any 2017 com a un àmbit fu...

#PTPPenedès
 • Dates
 • Data d'inici
  06/02/2024
 • Data de finalització
  31/07/2024
 • Creat el
  18/06/2020
PACTE NACIONAL DE SALUT

Presentació

Els canvis sociodemogràfics, epidemiològics, tecnològics i la mateixa demanda de la socie...

 • Dates
 • Data d'inici
  23/01/2024
 • Data de finalització
  31/07/2024
 • Creat el
  02/10/2023
Procés de participació sobre l'assessorament genètic

L’Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut, en col·laboració amb la Secretaria d’Atenció Sani...

 • Dates
 • Data d'inici
  27/12/2023
 • Data de finalització
  29/01/2024
 • Creat el
  27/10/2023
Participació en el projecte del nou Hospital de Palamós

Iniciativa participativa que vol recollir opinions i propostes de la ciutadania en relació a alguns ...

 • Dates
 • Data d'inici
  28/11/2023
 • Data de finalització
  31/01/2024
 • Creat el
  22/11/2023
Opinió de la ciutadania sobre les unitats d'expertesa clínica (UEC) de malalties minoritàries
El Servei Català de la Salut (CatSalut) i el Departament de Salut estan treballant per desenvolupar ...
 • Dates
 • Data d'inici
  15/11/2023
 • Data de finalització
  15/12/2023
 • Creat el
  14/09/2022
Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona
L'Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona (ATM) impulsa un procés de participaci...
#MobilitatCampTarragona
 • Dates
 • Data d'inici
  10/11/2023
 • Data de finalització
  29/05/2024
 • Creat el
  17/10/2023
Nova estratègia BIM (Building Information Modeling) de la Generalitat de Catalunya
La Generalitat de Catalunya inicia un procés participatiu per actualitzar la seva estratègia d'imple...
#EstrategiaBIM
 • Dates
 • Data d'inici
  05/10/2023
 • Data de finalització
  30/12/2023
 • Creat el
  21/08/2023
El Parc t’escolta! El Parc respon!

Procés participatiu del Parc Natural de la Serra de Montsant, per tal de rebre informació rellevant ...

#montsanttescolta
 • Dates
 • Data d'inici
  20/09/2023
 • Data de finalització
  30/06/2024
 • Creat el
  15/09/2023
Avaluació del compliment de les obligacions de transparència (Informe 2023)

La Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques posa en marxa, arran de la pub...

#avaluartransparència
 • Dates
 • Data d'inici
  04/09/2023
 • Data de finalització
  31/10/2023
 • Creat el
  09/08/2023
Modificació del planejament de l’àmbit residencial Poble Nou Nord de Llers

L’INCASÒL i l’Ajuntament de Llers impulsen un procés de participació ciutadana determinant per defin...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/09/2023
 • Data de finalització
  15/09/2024
 • Creat el
  26/07/2023
Avanç de planejament urbanístic de les Garrigues Altes

Els municipis de les Garrigues Altes s’enfronten a un important repte demogràfic provocat pel despob...

 • Dates
 • Data d'inici
  17/08/2023
 • Data de finalització
  29/02/2024
 • Creat el
  30/06/2023
La qualitat acústica i de cel nocturn del Parc Natural de la Serra de Montsant a debat

El Parc Natural de la Serra de Montsant, conjuntament amb els municipis del seu entorn disposen del ...

#PNMontsant
 • Dates
 • Data d'inici
  30/06/2023
 • Data de finalització
  31/12/2023
 • Creat el
  11/05/2023
Diagnosi ciutadana de la Fàbrica de Cartró de Sant Adrià de Besòs

La singularitat de la Fàbrica de Cartró de Sant Adrià de Besòs, malgrat no tractar-se d’un element c...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/06/2023
 • Data de finalització
  15/03/2024
 • Creat el
  29/05/2023
Parlem de pressupostos
La Generalitat de Catalunya està impulsant una prova pilot interna de participació sobre política pr...
#ParlemPressupostos
 • Dates
 • Data d'inici
  05/05/2023
 • Data de finalització
  30/11/2023
 • Creat el
  21/04/2023
Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi ha impulsat aquest procés de participa...

#LleiCinegetica
 • Dates
 • Data d'inici
  20/04/2023
 • Data de finalització
  30/11/2023
 • Creat el
  07/12/2022
Pla director urbanístic d'activitat econòmica d'Alió i Vila-rodona

Us convidem a participar en el Pla director urbanístic d’activitat econòmica d’Alió i Vila-rodona (P...

 • Dates
 • Data d'inici
  28/03/2023
 • Data de finalització
  29/12/2023
 • Creat el
  07/03/2023
Participació en el Pla funcional assistencial del futur Campus de Salut de la Regió Sanitària de Girona

El Servei Català de la Salut elabora el projecte del futur Campus de Salut de Girona, que inclourà e...

 • Dates
 • Data d'inici
  20/03/2023
 • Data de finalització
  30/11/2023
 • Creat el
  13/02/2023
Actualització del Pacte per a la Infància a Catalunya

Fa 10 anys, moltes institucions, entitats, partits polítics van signar un pacte per a la infància a ...

#PacteInfancia
 • Dates
 • Data d'inici
  01/03/2023
 • Data de finalització
  20/11/2023
 • Creat el
  11/08/2023
Pressupostos participatius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2023

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha elaborat l’Estratègia d’activisme d’FGC 2020-20...

#CréixerAmbLesPersones
 • Dates
 • Data d'inici
  15/02/2023
 • Data de finalització
  30/11/2023
 • Creat el
  10/02/2023
Pla estratègic de Qualitat i Seguretat dels Pacients de Catalunya 2023-26

El Servei de Promoció de la Qualitat i la Bioètica del Departament de Salut us convida a respondre a...

 • Dates
 • Data d'inici
  19/12/2022
 • Data de finalització
  31/01/2023
 • Creat el
  13/12/2022
Procés participatiu sobre l'avantprojecte de Llei de transició energètica

Aquesta llei vol fixar els principis legislatius de la política energètica catalana per dur a terme ...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/12/2022
 • Data de finalització
  31/01/2023
 • Creat el
  29/11/2022
Pla de millora de l'atenció a la persona amb malaltia renal crònica

La Malaltia Renal Crònica (MRC) està reconeguda com un dels principals problemes de salut pública, a...

 • Dates
 • Data d'inici
  17/11/2022
 • Data de finalització
  28/02/2023
 • Creat el
  10/08/2022
Catàleg de les competències transversals de l’acció voluntària

El Catàleg pretén agrupar, identificar, descriure i desenvolupar el conjunt de competències i meta-c...

 • Dates
 • Data d'inici
  21/10/2022
 • Data de finalització
  30/11/2022
 • Creat el
  04/10/2022
Procés participatiu per a la garantia i promoció dels drets culturals

El Departament de Cultura, amb suport del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, posa en marxa...

#DretsCulturals
 • Dates
 • Data d'inici
  20/10/2022
 • Data de finalització
  23/12/2022
 • Creat el
  23/06/2022
Estratègia de relleu generacional agrari de Catalunya

El repte del relleu generacional es un tema complex i multidimensional, en el que cal fer un abordat...

 • Dates
 • Data d'inici
  13/10/2022
 • Data de finalització
  13/11/2022
 • Creat el
  07/10/2022
Agència de la Natura de Catalunya

El juliol de 2020 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 7/2020 de l'Agència de la Natura de C...

#ANACAT
 • Dates
 • Data d'inici
  11/10/2022
 • Data de finalització
  31/10/2023
 • Creat el
  22/07/2022
Agenda estratègica del Pirineu

El 31 de maig de 2022 l'aleshores Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Terri...

#AgendaPirineu
 • Dates
 • Data d'inici
  15/09/2022
 • Data de finalització
  31/12/2022
 • Creat el
  21/06/2022
Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

La Generalitat de Catalunya està impulsant una llei de participació ciutadana per consolidar el mode...

#LleiParticipa
 • Dates
 • Data d'inici
  06/09/2022
 • Data de finalització
  28/02/2023
 • Creat el
  15/06/2022
Creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

La Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral preveu la creació del Conserv...

 • Dates
 • Data d'inici
  29/06/2022
 • Data de finalització
  31/07/2022
 • Creat el
  26/04/2022
Procés de participació per a una proposta de modificació dels espais la Xarxa Natura 2000 de Catalunya

El Servei de Planificació de l’Entorn Natural (SPEN) està treballant per ampliar la delimitació dels...

 • Dates
 • Data d'inici
  15/06/2022
 • Data de finalització
  30/09/2022
 • Creat el
  18/05/2022
Pla de protecció i ordenació del litoral

La figura del Pla de protecció i ordenació del litoral va ser creada com a instrument bàsic d'ordena...

 • Dates
 • Data d'inici
  26/05/2022
 • Data de finalització
  31/07/2022
 • Creat el
  26/04/2022
Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

La cooperació al desenvolupament és una política fonamental per demostrar i fer efectiu el compromís...

 • Dates
 • Data d'inici
  04/04/2022
 • Data de finalització
  31/10/2022
 • Creat el
  03/05/2022
Pacte Nacional per la Llengua. Procés participatiu
 • Dates
 • Data d'inici
  01/04/2022
 • Data de finalització
  30/09/2022
 • Creat el
  17/01/2022
Pla Director Urbanístic Biopol - Granvia

La importància d’aquest desenvolupament urbanístic recau en la creació d'un nou clúster d’activitat ...

 • Dates
 • Data d'inici
  22/03/2022
 • Data de finalització
  31/12/2022
 • Creat el
  02/03/2022
Pressupostos participatius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2022

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha elaborat l’Estratègia d’activisme d’FGC 2020-20...

#CréixerAmbLesPersones
 • Dates
 • Data d'inici
  15/03/2022
 • Data de finalització
  31/10/2022
 • Creat el
  02/02/2022
Jo participo en el futur de la Producció Ecològica

Amb l’objectiu de potenciar la transició cap a un sistema alimentari més sostenible, consolidant els...

#produccióecològica
 • Dates
 • Data d'inici
  15/01/2022
 • Data de finalització
  04/05/2022
 • Creat el
  16/09/2021
Pla Director Urbanístic d’activitat econòmica de la Plana de Lleida (PDUAE)

EL PDUAE i el seu procés participatiu

L’entorn de Lleida es considera un emplaçament estratègic per a...

 • Dates
 • Data d'inici
  12/01/2022
 • Data de finalització
  31/05/2022
 • Creat el
  16/08/2021
Agenda Rural de Catalunya

L'Agenda Rural de Catalunya

El món rural reivindica en el seu conjunt formar part de les decisions so...

 • Dates
 • Data d'inici
  12/01/2022
 • Data de finalització
  15/02/2022
 • Creat el
  29/12/2021
Repensem l'entorn de la Colònia Güell

Aquesta segona fase de participació parteix, dona continuïtat, i amplia les accions i propostes part...

#ParticipaColòniaGüell
 • Dates
 • Data d'inici
  16/11/2021
 • Data de finalització
  31/05/2025
 • Creat el
  30/09/2021
Pla Director Urbanístic de la terminal logística intermodal del Port de Barcelona

El Port de Barcelona és un port principalment d'importació i exportació. També, el node comunicatiu ...

#PDUTerminalsferroviariesPortBcn
 • Dates
 • Data d'inici
  09/11/2021
 • Data de finalització
  01/06/2022
 • Creat el
  07/09/2021
Dibuixem l’Agulla

El Pla Director Urbanístic de l’àmbit de l’Agulla (PDU) té per objecte crear el marc urbanístic i te...

#L’AGULLA, PARTICIPA!
 • Dates
 • Data d'inici
  26/10/2021
 • Data de finalització
  29/01/2022
 • Creat el
  17/06/2021
Pla Director Urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar

La Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme està redactant el Pla director urbanístic ...

 • Dates
 • Data d'inici
  05/10/2021
 • Data de finalització
  28/02/2022
 • Creat el
  27/09/2021
El futur urbanístic del Camp de Tarragona

La Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de la Vicepresidència, Pol...

#elfuturdelCamp
 • Dates
 • Data d'inici
  16/09/2021
 • Data de finalització
  31/12/2021
 • Creat el
  08/06/2021
Avaluació del compliment de les obligacions de transparència

La Secretaria de Govern Obert engega un procés participatiu mitjançant el qual, experts independents...

#avaluartransparència
 • Dates
 • Data d'inici
  15/09/2021
 • Data de finalització
  30/10/2021
 • Creat el
  18/05/2021
Elaboració d’una APP d’integritat

La Secretaria de Govern Obert impulsa i promou la integritat en l'administració pública i el sector ...

#AppIntegritat
 • Dates
 • Data d'inici
  15/09/2021
 • Data de finalització
  29/10/2021
 • Creat el
  16/06/2021
Procés Participatiu per definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

Des de la Generalitat de Catalunya estem impulsant la Xarxa ParticipaLab, una xarxa d’equipaments qu...

#XarxaParticipaLab
 • Dates
 • Data d'inici
  01/09/2021
 • Data de finalització
  20/12/2021
 • Creat el
  03/06/2021
PROCÉS PARTICIPATIU DE L’ESTRATÈGIA PIRINENCA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A LA SOSTENIBILITAT

Es realitza un procés participatiu per a compartir el treball realitzat en el marc del projecte tran...

#EPEAS
 • Dates
 • Data d'inici
  01/09/2021
 • Data de finalització
  31/12/2021
 • Creat el
  12/05/2021
Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes a l’Atenció Primària de Serveis Socials (PAVMAPSS)

Procés d'elaboració del Protocol d’Abordatge de les violències masclistes a l’atenció primària de Se...

#pavmapss
 • Dates
 • Data d'inici
  14/07/2021
 • Data de finalització
  30/06/2023
 • Creat el
  27/04/2021
8è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya. Fase post-congressual.

La fase postcongressual se centra en la difusió dels documents del Congrés aprovats en l’acte congre...

#fasepostcongressual
 • Dates
 • Data d'inici
  29/06/2021
 • Data de finalització
  30/07/2021
 • Creat el
  08/04/2021
Pla operatiu d’atenció a persones afectades d’hidrosadenitis

La hidrosadenitis supurativa (HS) és una malaltia dermatològica inflamatòria i debilitant que es car...

 • Dates
 • Data d'inici
  16/06/2021
 • Data de finalització
  07/04/2022
 • Creat el
  10/08/2022
Procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’adaptació al canvi climàtic del Litoral del Baix Empordà

Aquest procés participatiu s’emmarca en el projecte Interreg MPA-ENGAGE, que té per objecte principa...

 • Dates
 • Data d'inici
  15/06/2021
 • Data de finalització
  30/11/2021
 • Creat el
  23/03/2021
Procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’adaptació al canvi climàtic del PN Cap de Creus

Aquest procés participatiu s'emmarca en el projecte Interreg MPA-ENGAGE, que té per objecte principa...

 • Dates
 • Data d'inici
  15/06/2021
 • Data de finalització
  30/11/2021
 • Creat el
  23/03/2021
Actualització del programa "Infància amb salut"

El programa "Infància amb salut" engloba principalment les activitats de promoció i prevenció que du...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/05/2021
 • Data de finalització
  31/07/2022
 • Creat el
  10/05/2021
Pla d'acció OGP

Cap al Pla d’Acció OGP Catalunya

#OGPCatalunya
 • Dates
 • Data d'inici
  06/05/2021
 • Data de finalització
  27/10/2021
 • Creat el
  28/04/2021
Projecte dels espais públics del nou centre de Lliçà d'Amunt

L’INCASÒL i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt promouen un procés de participació ciutadana determinant p...

# Lliçàcreixambtu
 • Dates
 • Data d'inici
  20/04/2021
 • Data de finalització
  25/10/2021
 • Creat el
  26/11/2020
Conferència sobre el Futur d'Europa

Participa a la campanya ‘Escolta, Europa. Europa ets tu’, impulsada pel Govern de Catalunya en el ma...

 • Dates
 • Data d'inici
  20/04/2021
 • Data de finalització
  30/06/2022
 • Creat el
  20/04/2021
Elaboració de la diagnosi ciutadana de l'entorn de la Colònia Güell

Aquest procés de participació té com a objectiu elaborar una diagnosi ciutadana i dels agents del te...

#ParticipaColòniaGüell
 • Dates
 • Data d'inici
  01/04/2021
 • Data de finalització
  31/10/2021
 • Creat el
  23/09/2019
Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2021-2030 (EBC2030)

Finalitat i objectius del procés participatiu

Mitjançant aquest procés participatiu, es pretén inform...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/03/2021
 • Data de finalització
  31/03/2021
 • Creat el
  23/02/2021
Pressupostos participatius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2021

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha elaborat l’Estratègia d’activisme d’FGC 2020-20...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/03/2021
 • Data de finalització
  31/07/2021
 • Creat el
  08/04/2021
Taula de participació social (TPS) del Departament de Justícia. Construïm les taules de medi obert.

La Taula de Participació Social (TPS) és un òrgan consultiu del departament de justícia, un consell ...

 • Dates
 • Data d'inici
  18/01/2021
 • Data de finalització
  18/06/2021
 • Creat el
  17/12/2020
Modificació del Pla Director Urbanístic de l'activitat minera al Bages

Els treballs de redacció del PDU de l’activitat minera al Bages s’iniciaren el 16 de juliol de 2015 ...

 • Dates
 • Data d'inici
  23/12/2020
 • Data de finalització
  31/07/2021
 • Creat el
  21/12/2020
Procés de participació per a preservar i donar valor al cel de nit i a la qualitat acústica del Parc Natural de l'Alt Pirineu

El Parc Natural de l’Alt Pirineu està treballant per obtenir la declaració de zona de protecció de l...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/12/2020
 • Data de finalització
  30/06/2021
 • Creat el
  02/12/2020
Elaboració del full de ruta de l’economia circular a Catalunya

El Govern de la Generalitat de Catalunya està elaborant el Full de Ruta de l’Economia Circular a Cat...

 • Dates
 • Data d'inici
  16/11/2020
 • Data de finalització
  30/04/2021
 • Creat el
  11/11/2020
Fòrum Ciutadà per l’Energia

El Fòrum Ciutadà per l'Energia és un espai de trobada virtual per la ciutadania, l'administració i l...

#ForumEnergiaCat
 • Dates
 • Data d'inici
  14/11/2020
 • Data de finalització
  26/11/2021
 • Creat el
  17/12/2021
Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic

Aquest any 2020, finalitza la vigència de l'Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 2013-2...

#ETSELCANVI, ACTUA!
 • Dates
 • Data d'inici
  09/11/2020
 • Data de finalització
  26/05/2021
 • Creat el
  31/03/2020
Sistemes de cura i ODS

Seminaris sobre polítiques públiques de cura i conciliació per avançar cap a l’assoliment de l’Objec...

 • Dates
 • Data d'inici
  22/09/2020
 • Data de finalització
  06/11/2020
 • Creat el
  03/08/2020
Procés participatiu de l'Associacionisme i el Voluntariat.

Una de les línies d’actuació del Pla de l'Associacionisme i el Voluntariat (en endavant, PNAV) és la...

 • Dates
 • Data d'inici
  15/09/2020
 • Data de finalització
  20/11/2020
 • Creat el
  30/07/2020
Adaptació del Codi civil de Catalunya a la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat

Aquest procés participatiu consisteix en el recull d’aportacions que es duguin a terme sobre el qües...

 • Dates
 • Data d'inici
  15/07/2020
 • Data de finalització
  30/10/2020
 • Creat el
  10/07/2020
Pla estratègic de millora de la compra pública

El procés participatiu del Pla estratègic de millora de la compra pública té com a objectiu obtenir ...

 • Dates
 • Data d'inici
  15/07/2020
 • Data de finalització
  10/11/2020
 • Creat el
  09/07/2020
Salut en la "Nova Represa"

Voleu opinar sobre com serà el futur del sistema de salut català durant la represa post-confinament ...

#salutnovanormalitat
 • Dates
 • Data d'inici
  02/07/2020
 • Data de finalització
  31/10/2020
 • Creat el
  10/06/2020
Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

Procés participatiu en el marc del debat per a la definició de l’Estratègia Catalana per a l’Ocupaci...

#estrategiacatalanadocupacio
 • Dates
 • Data d'inici
  01/07/2020
 • Data de finalització
  15/01/2021
 • Creat el
  03/09/2020
Participa al Pla director urbanístic de l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena

EL PDUAECO i el seu procés participatiu

El Pla director urbanístic de l’activitat econòmica de la Con...

#ConcaParticipa
 • Dates
 • Data d'inici
  03/06/2020
 • Data de finalització
  30/11/2020
 • Creat el
  06/05/2020
Vins Vinents – Debat i reflexió estratègica per al futur del sector de la vinya i el vi a Catalunya

Vins Vinents és un espai de cocreació amb diferents agents per debatre els principals reptes del sec...

#vinsvinents
 • Dates
 • Data d'inici
  10/02/2020
 • Data de finalització
  11/12/2020
 • Creat el
  28/01/2020
LATITUD: Pla estratègic per la implementació d’atenció no presencial al sistema sanitari públic català.

VOLS OPINAR SOBRE COM S’HA DE DEFINIR I IMPLEMENTAR L’ATENCIÓ NO PRESENCIAL AL SISTEMA SANITARI PÚBL...

#latitud
 • Dates
 • Data d'inici
  27/11/2019
 • Data de finalització
  29/02/2020
 • Creat el
  28/11/2019
Procés participatiu sobre el Codi ètic del servei públic de Catalunya

El procés participatiu porta al debat ciutadà:


 • la rellevància d'un codi ètic a les administracions pú
 • ...
#codieticserveipublic
 • Dates
 • Data d'inici
  21/11/2019
 • Data de finalització
  30/06/2020
 • Creat el
  31/01/2020
Jornades d'Innovació Democràtica 2019. Territoris Oberts. Pensant l'espai físic amb la ciutadania

Aquestes jornades volen pensar i debatre sobre com i amb qui actuem en el territori a partir de la c...

#territorisoberts
 • Dates
 • Data d'inici
  19/11/2019
 • Data de finalització
  19/11/2019
 • Creat el
  01/10/2019
Decideix el futur de l’Alimentació a Catalunya

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació posa en marxa el procés de participació...

#ConsellCatalàAlimentació
 • Dates
 • Data d'inici
  21/10/2019
 • Data de finalització
  31/12/2020
 • Creat el
  18/12/2019
Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Interculturalitat (PNI)

El Govern de Catalunya aposta per la convivència en la diversitat des de la perspectiva intercultura...

#interculturalitat
 • Dates
 • Data d'inici
  15/10/2019
 • Data de finalització
  15/12/2020
 • Creat el
  30/09/2019
Procés participatiu de l'avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d'ús eficient dels recursos de Catalunya

Procés de participació vinculat a una nova llei de prevenció i gestió de residus i d’ús eficient del...

 • Dates
 • Data d'inici
  03/10/2019
 • Data de finalització
  29/02/2020
 • Creat el
  23/09/2019
REPENSAR L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Procés participatiu de tots els agents implicats, basats en la reflexió, la valoració, l’intercanvi ...

#atencioinfancia
 • Dates
 • Data d'inici
  20/09/2019
 • Data de finalització
  02/03/2020
 • Creat el
  20/02/2020
El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

L'Agència Catalana de l'Aigua està desenvolupant els processos de participació del 3r cicle de la pl...

#tercercicleaigua
 • Dates
 • Data d'inici
  19/09/2019
 • Data de finalització
  30/06/2022
 • Creat el
  21/08/2019
Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

L'Estratègia conté 25 actuacions que el Govern de Catalunya pot aplicar directament, per ell mateix ...

#IntegritatPública
 • Dates
 • Data d'inici
  16/09/2019
 • Data de finalització
  04/02/2020
 • Creat el
  25/07/2019
Procés participatiu del Pla de Protecció del Parc Natural del Cadí-Moixeró
El Pla de protecció del medi natural i del paisatge és l’eina establerta en la legislació específica...
#PlaCadiMoixero
 • Dates
 • Data d'inici
  02/09/2019
 • Data de finalització
  14/01/2022
 • Creat el
  24/07/2019
Procés participatiu del Pla Estratègic dels Serveis Socials de Catalunya

Debat social sobre el II Pla estratègic de Serveis Socials (PESS).

#PESS
 • Dates
 • Data d'inici
  02/08/2019
 • Data de finalització
  29/11/2019
 • Creat el
  12/06/2019
Procés participatiu sobre l’avaluació del compliment de les obligacions de transparència.

La Secretaria de Transparència i Govern Obert posa en marxa un procés participatiu per a examinar i ...

 • Dates
 • Data d'inici
  31/07/2019
 • Data de finalització
  31/12/2019
 • Creat el
  12/07/2019
Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

En el marc del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC), el Departament d’Empresa i ...

#PNSC Coneixement
 • Dates
 • Data d'inici
  30/07/2019
 • Data de finalització
  31/12/2019
 • Creat el
  30/07/2019
Pla director urbanístic de l'activitat econòmica Sant Marçal - Cal Vies

La consulta pública prèvia del PDU de l’activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies, impulsat per la Se...

 • Dates
 • Data d'inici
  17/07/2019
 • Data de finalització
  30/11/2019
 • Creat el
  10/07/2019
L’estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya

La Intel·ligència Artificial (IA) forma part destacada d’una revolució tecnològica que provocarà una...

 • Dates
 • Data d'inici
  15/07/2019
 • Data de finalització
  15/10/2019
 • Creat el
  03/07/2019
LA MEVA SALUT

VOLS DONAR LA TEVA OPINIÓ SOBRE L’ESPAI DIGITAL LA MEVA SALUT?


 • Saps que per Internet pots accedir al
 • ...
#lamevasalut
 • Dates
 • Data d'inici
  12/06/2019
 • Data de finalització
  07/12/2019
 • Creat el
  21/01/2019
Participa a l'Aliança Catalunya 2030

L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible és un pla d’acció de les Nacions Unides per respondr...

#Catalunya2030
 • Dates
 • Data d'inici
  15/05/2019
 • Data de finalització
  Sense especificar
 • Creat el
  12/05/2019
Elaboració de l'Agenda urbana de Catalunya

Durant les últimes dècades, el món ha desenvolupat una forta concentració de la població a les zones...

#agendaurbanacat
 • Dates
 • Data d'inici
  13/05/2019
 • Data de finalització
  31/07/2020
 • Creat el
  05/11/2018
Procés participatiu de l'espai de menjador escolar

El Departament d'Educació impulsa un debat de país entre tots els agents implicats per tal d'establi...

#Espaidemigdia
 • Dates
 • Data d'inici
  29/04/2019
 • Data de finalització
  31/03/2020
 • Creat el
  04/02/2019
Un nou model energètic per Catalunya

Debats en línia amb l'objectiu de reflexionar i plantejar les necessitats i solucions per a realitza...

#TransicióEnergètica
 • Dates
 • Data d'inici
  12/02/2019
 • Data de finalització
  30/05/2019
 • Creat el
  01/03/2019
Delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut

El Departament de Salut impulsa la iniciativa d’un projecte de decret de delimitació de les regions ...

 • Dates
 • Data d'inici
  05/02/2019
 • Data de finalització
  19/03/2019
 • Creat el
  23/01/2019
Construïm l'Òmnia del Futur

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària obre un procés participatiu per reflexionar i repen...

#SOMNIA
 • Dates
 • Data d'inici
  07/01/2019
 • Data de finalització
  31/12/2020
 • Creat el
  31/10/2018
Pla d'Arxius i Gestió Documental de Catalunya 2019-2022

Procés participatiu del Pla d’Arxius i Gestió Documental de Catalunya

 • Dates
 • Data d'inici
  01/01/2019
 • Data de finalització
  31/12/2020
 • Creat el
  03/06/2019
Pressupostos participatius i tercer sector ambiental

La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat engega els primers pressupostos participatius de la G...

 • Dates
 • Data d'inici
  29/11/2018
 • Data de finalització
  31/03/2019
 • Creat el
  08/01/2019
Creació de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès i modificació puntual de les comissions d’urbanisme

L’article 69 de la LTAIPBG preveu la participació de la ciutadania en l’elaboració d’iniciatives nor...

 • Dates
 • Data d'inici
  22/11/2018
 • Data de finalització
  17/12/2018
 • Creat el
  22/11/2018
Procés participatiu del Pla Europa

El Pla Europa és una iniciativa impulsada pel Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals...

#PlaEuropa
 • Dates
 • Data d'inici
  20/11/2018
 • Data de finalització
  31/03/2019
 • Creat el
  09/01/2019
Pla director urbanístic dels sòls no sostenibles de l’Alt Pirineu

La consulta prèvia del Pla Director Urbanístic dels sòls no sostenibles de l’Alt Pirineu, impulsat p...

 • Dates
 • Data d'inici
  20/11/2018
 • Data de finalització
  31/03/2019
 • Creat el
  12/11/2018
Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals

La Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals és un projecte coordinat per la Dire...

#DigitalCharterCat
 • Dates
 • Data d'inici
  16/11/2018
 • Data de finalització
  Sense especificar
 • Creat el
  13/03/2019
Pla director urbanístic de les activitats de càmping

El Pla director urbanístic de les activitats de càmping té per finalitat ordenar les activitats de c...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/10/2018
 • Data de finalització
  30/09/2019
 • Creat el
  17/01/2019
La contribució de Catalunya al desenvolupament global

El procés participatiu "Visió 2030" ha tingut com a objectiu generar una visió pròpia sobre com ha d...

#ParticipaCooperació
 • Dates
 • Data d'inici
  02/07/2018
 • Data de finalització
  28/01/2020
 • Creat el
  02/07/2018
Pla director urbanístic de Rialb

El procés participatiu del Pla Director Urbanístic de l’Embassament de Rialb, impulsat pel Consorci ...

#segrerialb
 • Dates
 • Data d'inici
  14/03/2018
 • Data de finalització
  01/01/2019
 • Creat el
  20/02/2018
Procés participatiu sobre els equipaments cívics de Catalunya

Els Casals cívics de la Generalitat de Catalunya són espais públics de participació i convivència ob...

 • Dates
 • Data d'inici
  16/10/2017
 • Data de finalització
  24/11/2017
 • Creat el
  05/09/2018
Pla específic de mobilitat del Vallès

El procés de participació ciutadana Pla específic de mobilitat del Vallès vol de recollir l’opinió d...

 • Dates
 • Data d'inici
  15/06/2017
 • Data de finalització
  19/06/2020
 • Creat el
  18/02/2020
Procés participatiu per a l'elaboració del PRUG de l'àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural desenvolupa un procés participatiu per a...

#PRUGCapdeCreus
 • Dates
 • Data d'inici
  02/05/2017
 • Data de finalització
  30/12/2021
 • Creat el
  14/05/2019
Promoció de la conscienciació fiscal
 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  31/10/2015
 • Creat el
  30/06/2015
Procés participatiu per a l'elaboració del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als Parcs Naturals

El Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals vol establir per un perí...

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  09/10/2017
 • Creat el
  07/09/2017
Procés participatiu sobre el II Programa de dones del món rural i marítim
 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  10/06/2016
 • Creat el
  30/03/2016
Procés participatiu per al desenvolupament de l'economia col·laborativa a Catalunya

El fenomen de l’economia col·laborativa, al llarg d’aquests darrers anys, ha esdevingut una realitat...

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  06/09/2017
 • Creat el
  06/02/2017
Millorar la participació ciutadana
 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  30/09/2015
 • Creat el
  29/06/2015
Aportacions per al 3r Congrés de l'Associacionisme i el Voluntariat

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General d’Acció Cívica ...

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  11/05/2016
 • Creat el
  17/02/2016
Procés participatiu Ara és demà, sobre el futur de l'educació a Catalunya

Ara és demà és el nom del debat que el Consell Escolar de Catalunya (CEC), organisme en què hi ha re...

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  15/04/2017
 • Creat el
  31/10/2016
Procés participatiu per enriquir i donar a conèixer el Pla de Ciutadania i de les Migracions 2017-2020. 

Catalunya és un país d’immigració i ho seguirà sent. Atès que l’acollida i la integració de les pers...

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  07/12/2016
 • Creat el
  21/10/2016
Procés participatiu per a l'elaboració del IV Pla Integral del Poble Gitano

Participa en l’elaboració del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya, l’eina de la qual es dota l...

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  28/04/2017
 • Creat el
  23/03/2017
Procés participatiu per a la Reforma Horària

La reforma horària és una demanda de part de la societat civil que s’ha articulat a través de la Ini...

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  01/09/2015
 • Creat el
  30/06/2015
Procés de participació ciutadana Reserva de la Biosfera al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  Sense especificar
 • Creat el
  08/10/2019
Procés participatiu per a un Pacte Nacional de l'Activitat Física i l'Esport a Catalunya

Participa en l’elaboració del Pacte Nacional de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya

La Secreta...

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  03/06/2017
 • Creat el
  15/03/2017
Procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia de patrimoni natural i biodiversitat de Catalunya

El patrimoni natural és un actiu insubstituïble, un valor en si mateix, del qual depenen el benestar...

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  02/05/2017
 • Creat el
  04/04/2017